Breaking News
vrijdag, 01 november 2002 11:18

Hoe ga je de ramadan tegemoet?

Geschreven door  Hanane
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

amrkhaled.gifDeze lezing gaat over alles wat je over de ramadan moet weten.
Wat zijn jouw plannen dit jaar? Ben je tevreden over de vorige ramadan? Ben je er geestelijk klaar voor? Hoe ga je de ramadan tegemoet? Zoals altijd of doe je het deze keer anders?

 

Deze lezing gaat over alles wat je over de ramadan moet weten.

Wat zijn jouw plannen dit jaar? Ben je tevreden over de vorige ramadan? Ben je er geestelijk klaar voor? Hoe ga je de ramadan tegemoet? Zoals altijd of doe je het deze keer anders?

Als je al vele jaren gelovig bent dan zal jouw imaan nu versterkt zijn. Lees goed wat geschreven is, want het zal een begin zijn van optimaal begrip. Voor veel mensen is de ramadan het begin geweest van echt gelovig worden; Amr Khalid was er één van. Voor velen is het begonnen met het luisteren naar en/of lezen van de koran of het bidden van de Tarauweeh.

Wat zijn jouw plannen voor de aankomende Ramadan?
Wat zijn je doelen? Denk je daar voor eventuele verbeteringen over na?

Het eerste dat ik wil aanduiden is dat de ramadan in het tweede jaar van de hidjra verplicht is gesteld. De profeet (vzm) heeft de ramadan negen keer meegemaakt. De ramadan is in hetzelfde jaar verplicht gesteld als de djihaad die in de maand sha3ban verplicht gesteld werd.

Het vasten is de jihaad van de ziel en als je deze jihaad onder de knie hebt dan kun je je beter voorbereiden op de jihaad tegen de vijanden van de islam en moslims. Omdat je dan als het ware dichter bij Allah staat. Daarom is het geen toeval dat veel overwinningen van de moslims in de maand ramadan waren.

Het vasten was moeilijk.

Dit verhaal is wellicht niet bij iedereen bekend. Het vasten is twee maal geopenbaard. Eerst was vasten vrijwillig, als je wilde vasten dan mocht het, zo niet dan niet. Daarna werd het verplicht. Dit heeft twee fasen ondergaan.

Tijdens de eerste fase was het vasten moeilijk. Daarna is het vergemakkelijkt omdat het te moeilijk was voor mensen. Als iemand tijdens de Athan van het maghreb gebed of na het maghreb gebed sliep, of de isha`a had gebeden dan moest hij stoppen met eten en drinken tot de volgende dag na het maghreb gebed. En gedurende de tijd tussen het ene maghreb gebed en het andere mocht je dus niet eten, drinken en met je partner naar bed gaan.

Het eerste probleem dat hieruit ontstond werd ondervonden door Omar Ibn Elkhattab (ra). Omar ging naar zijn vrouw en wilde met haar naar bed, maar zij had geslapen en daarom konden ze niet meer met elkaar naar bed. De volgende dag ging hij naar de profeet en vroeg hem of Allah hem kon vergeven als hij toch met haar naar bed zou gaan of dat er een oplossing was.

Het tweede probleem was bij Abaa Keif (ra). Hij kwam thuis en was erg hongerig en moe. Hij zei tegen zijn vrouw : "maak snel het eten klaar, het is bijna tijd voor maghreb". Toen ze terug kwam sliep hij al en moest hij tot het maghreb gebed van de volgende dag vasten, wat erg moeilijk voor hem was. Toen werd op die dag deze ayah (vers) geopenbaard:

Sourat elbaqara [2.187]
Het is u veroorloofd, om op de nacht van het vasten tot uw vrouwen in te gaan. Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad. Allah weet, dat gij onrechtvaardig hebt gehandeld tegenover uzelf en heeft Zich met barmhartigheid tot u gewend en u verlichting geschonken. Daarom moogt gij nu tot haar ingaan en betrachten, hetgeen Allah u heeft verordend; en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond. En verbreng uw tijd niet met uw vrouwen wanneer u in de Moskeeën houdt. Dit zijn de beperkingen van Allah - dus nadert deze niet. Zo zet Allah zijn geboden uiteen voor de mensen, opdat zij vroom zullen zijn.

Allah heeft het vasten zo voor ons vergemakkelijkt en toch vasten we niet goed. Je vraagt je nu wellicht af waarom was het eerst dan zo moeilijk als het toch zou veranderen. Dat is niet zomaar. Je moet je realiseren dat het al vaststond dat het vasten voor ons zo zou zijn zoals het momenteel is. Het is niet door de genoemde incidenten veranderd, nee Astaghfiroe-Allah het stond al vast, maar waarom heeft Allah het eerst dan bemoeilijkt? Dat heeft Allah gedaan, zodat duidelijk wordt hoe barmhartig Allah is, zodat wij zijn barmhartigheid zien en ervaren. Dit gold eveneens voor het gebed. In eerste instantie was ons verplicht gesteld om vijftig salaats te verrichten. Dat is later veranderd in 5 salaats. Zie je het doel? Kun je je voostellen wat het inhoudt, vijftig salaats. Stel je voor dat je je om acht uur 's avonds voorneemt 50 salaats te gaan bidden, kun je het je voorstellen?

De barmhartigheid van Allah is groot, de barmhartigheid van Allah is groot.

Waarom vasten wij eigenlijk? Wat is het doel ervan? Wat wil Allah van ons? Wil Allah dat we honger lijden en dorst hebben?

Lees aandachtig deze ayah van sourat el baqara, de koe, vers [2.183]
O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

In het Arabisch:
Ya ayyoeha ladina amanoe koetiba 'aleiykoum esayaam kama koetieba ala elediena min kablikoum la3alakoum tattaqoon.

Wellicht denken sommigen: ik vast al jaren maar ik heb na de ramadan geen taqwa (vroomheid). Dan heb je niet goed gevast zoals Allah het wil. Maar let wel op: het gaat erom, dat je vanaf het moment dat je het weet je ernaar zal gedragen en het zal doen. Allah is barmhartig, maar tevens rechtvaardig. Als je onwetend was dan heeft Allah je een kans gegeven want je leest namelijk dit.

Dus wat is de reden waarom we vasten? Wat is het doel hiervan? We moeten vasten zodat we taqwa zullen krijgen. Als je hebt gevast en je hebt geen taqwa dan heb je niet goed gevast. Maar wat is eigenlijk de betekenis van taqwa? Na de ramadan zullen we weten of we goed gevast hebben, omdat dat te meten valt aan de taqwa. En hoe weet ik dat ik het goed gedaan heb?

Taqwa kan op verschillende manieren uitgelegd worden, maar de makkelijkste manier om het te begrijpen, waardoor het heel simpel te begrijpen valt is deze: taqwa is dat Allah je dát ziet doen wat Hij je heeft opgedragen en dat Hij je niet ziet doen wat hij je verboden heeft.

Allah heeft je opgedragen de salaat te verrichten, dan ziet Hij je dat doen.
Allah heeft je opgedragen in de moskee te bidden, dan ziet Hij je daar bidden.
Allah heeft je opgedragen je ogen neer te slaan, dan ziet Hij je dat doen.
Allah heeft je opgedragen goed te zijn voor je ouders, dan ziet Hij je ook respect tonen aan je ouders.
Allah heeft je verboden neerbuigend te zijn tegen de armen dan ziet Hij je dat niet doen.
Allah heeft je verboden naar plaatsen te gaan waar alcohol gedronken wordt en haram zaken gebeuren dan zal Hij je daar niet zien gaan.
Allah heeft je verboden je haar onbedekt te laten, dan ziet Hij je niet met onbedekt haar.
Dus wil je weten of je hebt gevast, kijk dan naar jezelf en naar hoe je zult zijn na de ramadan, is de taqwa er? Je zult wellicht denken, ja maar is er iemand die de taqwa 100% kan hebben? Wordt er van mij verwacht alles goed te doen? Nee, ik ben het met je eens dat dat zwaar is.

Elke dag als je onder de lakens kruipt in de ramadan vraag jezelf dan af, hoe ging het vandaag? Insha Allah is 60% taqwa, het gaat goed. Vandaag heb je heel goede dingen gedaan, 80% taqwa. Morgen 70%, overmorgen 80%, de taqwa is overheersend in jou nu. Je hebt goed gevast, Mabrouk de ramadan is vervuld, gefeliciteerd (je zult zo zien wat dit je oplevert).

Wat verwacht Allah van ons? Allah wil van ons taqwa. Waarom vasten wij? We vasten omdat het vasten taqwa geeft. Als je goed vast dat krijg je taqwa.

Maar hoe zit het dan met de jongedame die na de ramadan de Hijab weer afdoet? Dat vormt een zeer grote teleurstelling. Oh, en hoe zit het met de jongedame die de Hijab überhaupt niet draagt? Dit is een ander onderwerp waar ik het insha Allah binnenkort over ga hebben. En de persoon die na de ramadan nog steeds alcohol drinkt? Het vasten wordt niet geaccepteerd. En hij die voor de ramadan niet in de moskee bad en dat vervolgens na de ramadan wel doet, insha Allah wordt zijn vasten geaccepteerd. En zij die voor de ramadan geen koran las en het nu wel doet, insha Allah wordt haar vasten ook geaccepteerd. Hoe meer taqwa je krijgt hoe meer je het doel van de ramadan hebt bereikt en het vasten wordt geaccepteerd. Het doel: La 3allakoem tattaqoen (opdat gij vroom zult zijn). Denk eraan als Allah iets zegt het zeker zo zal zijn, dus als je correct vast dan krijg je taqwa. Uiteraard zal het dan zo zijn, omdat Allah degene is die het zegt. En mensen geloof me, ik heb honderden mensen gezien die na de ramadan geheel anders waren dan toen ze eraan begonnen. Oh wee als jullie denken dat het onmogelijk is. Die mensen kregen na de ramadan taqwa. Onder hen waren kinderen.

Maar waarom moet het echt zo zijn dat ik taqwa krijg als ik vast? Wat in het vasten zorgt ervoor dat ik taqwa krijg?

Luister mensen, als je vast dan worden zaken in jou sterker en andere zaken in jou worden zwakker. Het sterker en zwakker worden van zaken in jou maakt dat je taqwa krijgt. Dit vereist echter nadere uitleg. Wat wil het zeggen dat je vast? Vasten is de onthouding van eten en drinken en lust van de fadjr tot de maghreb, met andere woorden zonsopgang tot zonsondergang. Als je goed vast gebeuren er vier dingen:

1).
De kracht van het lichaam op de ziel wordt zwakker (wat is dit voor iets moeilijks denk je dan). Alle denkende wezens die Allah heeft gecreëerd zijn uit een soort goed gemaakt, de engelen uit licht, de djins uit vuur, alleen de mens is uit een ander soort goed gemaakt. Namelijk uit lichaam en ziel. Het lichaam is een uitwendig omhulsel en binnen zit de ziel. En elk afzonderlijk zijn lichaam en ziel van een ander goed. Het lichaam uit aarde en de ziel uit iets wat afkomstig is uit lucht uit de hoge hemelen ( Allah heeft leven geblazen in Adam). Heb je het door dat waar je uit bestaat twee tegenpolen van elkaar zijn. Het een uit de diepste van de grond, de aarde en het ander uit de hoogste hemelen.

Maar het probleem is dat de ziel gevangen zit in het lichaam. De ziel kan niets zonder hulp van het lichaam. Ze hebben allebei hun behoeften. Behoeften van het lichaam zijn eten, drinken, uitgaan, plezier maken en de relatie tussen man en vrouw. De behoeften van de ziel zijn de koran, bidden, het denken aan Allah en de sadaaka. Dus ieder heeft zijn eigen behoeften en net zoals het lichaam honger leidt naar voedsel zo leidt de ziel honger naar Allah. Ons probleem is dat wij maar één van de twee voeden! Maar mensen we moeten beiden voeden.

Wat heeft dit wat ik verteld heb nou allemaal te maken met het vasten?

Indien we vasten, zetten we het lichaam stop, maar wat gebeurt er met de ziel? De ziel zal gaan stijgen. En wat gebeurt er als de ziel stijgt? Dan krijg je taqwa (je Imaan wordt versterkt).
Snap je het nu? Dit is het eerste wat het vasten doet. De macht van het lichaam op de ziel wordt als het ware gedood en de ziel wordt bevrijd. Denk eraan dat door al die wereldse zaken de voeding voor de ziel er niet meer door kan komen. Als de koran via je oren naar binnen wil om de ziel te voeden, dan kán hij er niet doorkomen, omdat in de oren honderden liedjes, films, soaps en dergelijke zitten. Dan probeert de koran via de hersenen binnen te komen en treft daar allerlei problemen aan die betrekking hebben op het huiselijke leven, de kinderen, het huwelijk, het leven buitenshuis. Vervolgens probeert de koran via de buik naar binnen te komen en treft het vol met eten en drinken. De koran zal dan terugkeren vanwege de genoemde belemmeringen…..

Begrijp je nu dat het kan zijn dat er twee personen naast elkaar bidden bij dezelfde imam, ze horen dezelfde woorden. De ene persoon is diep geroerd en bij hem zitten tranen in de ogen. Wellicht is er niemand die het in de gaten heeft gehad. De ander staat erbij en vraagt zich af wat hij daar eigenlijk doet. Dus wat is nou het belangrijkste dat ik duidelijk wil maken? Het belangrijkste is dat door te vasten je ziel wordt verlost van de behoeften van je lichaam. Weet je nu wat het inhoudt om goed te vasten? Dus als iemand veel eet bij de fitr, en vervolgens de tarauwee7 (extra gebeden na het ishaa'e gebed) gaat bidden en niet weet hoe hij moet bidden, zal die dan taqwa krijgen? Vul het zelf maar in. Dus weet dat alles wat je in de ramadan doet en wat er voor zorgt dat je lichamelijke behoeften van de ziel zal overwinnen ervoor zorgt dat er geen taqwa zal zijn, en dit betekent dat je niet goed hebt gevast. Is het duidelijk? En zij die in de ramadan langdurig achter de spiegel staat en veel kleding wil en elke dag buitenshuis wil eten in dit en dat restaurant. Let op: dit zijn allemaal lichamelijke behoeften, pas op dat er geen taqwa zal zijn. En zij die haar haren niet wil bedekken. Pas op dat er geen taqwa zal zijn. Begrijpen jullie nu waarom de een die vast wel taqwa heeft en de ander die vast geen taqwa heeft. Het eerste waar we het over hadden ging met name over eten en drinken en hoe zit het met de lust?

2).
Het tweede waar het vasten voor zorgt: Vele psychologen zijn het er over eens dat de lusten, en met name de seksuele behoeften vervuld moeten worden zodat een mens goed kan functioneren. Wat doet vasten met deze lusten? Vasten zorgt ervoor dat deze lusten afnemen. Vasten ordent het eten, drinken en de lusten van de mensen. Zodra dit gebeurt, wat zijn de gevolgen dan van de taqwa? Deze komt. En zijn het niet deze zaken die de jeugd van taqwa afhouden?

Het vasten maakt dus dat twee dingen afnemen en twee dingen sterker worden. We zullen nu zien welke twee dat zijn.

3). Het eerste, de jihaad van de ziel. Bijvoorbeeld : Ga je tijdens de ramadan de koelkast openen en eten? Nee, want je mag niet eten. Om twee over vijf stoppen met vasten, oké. Zie je het woord oké? Maar morgen zal het één over vijf zijn, maar vandaag twee over, dus oké ik zal op tijd stoppen.
Om één over vijf is de maghreb dus meteen eten, want anders heb je niet gevast. Oké doen we toch? De jongere die dwars ligt zal dat niet doen als hij vast, hij zal het niet kunnen. Zie je dat je wanneer je vast de jihaad stijgt. En de taqwa komt van de jihaad van de ziel.

4).
Het tweede wat het vasten sterker maakt is de band tussen jou en je familie en vrienden. De familie wordt bezocht en de vriendschap met goede mensen wordt versterkt, want je gaat naar de moskee om te bidden. De vriendschap met goede moslims brengt taqwa, want je gaat om met goede mensen die je goede raad zullen geven en die je helpen taqwa te krijgen. Als je vrienden verkeerd zijn dan zal er geen taqwa kunnen komen.

Dus wat is het doel van vasten? Taqwa is het doel van vasten, en dus het doel van de ramadan. En taqwa is: Dat Allah je dat ziet doen wat Hij je heeft opgedragen en je datgene wat Allah je heeft verboden niet ziet doen. Kan ik het voor 100% doen? Nee, dat is te moeilijk. Hoe weet ik of het vasten wordt geaccepteerd? Dat zie je na afloop van de ramadan. Als je bij je zelf merkt dat taqwa overheersend is. Vast je al 20 jaar maar heb je geen taqwa? Dan deed je het verkeerd. De aya is juist. Jij vast niet juist. Vasten maakt twee zaken zwakker : De macht van het lichaam op de ziel door het verminderen van de lusten en de lichamelijke behoeften (eten en drinken), en maakt twee zaken sterker: De jihaad van de ziel en de vriendschap met goede vrienden.

Ik hoop(insha Allah) dat de boodschap is overgekomen. En bedenk dat je taqwa krijgt als je goed vast.

De mooie zaken van de ramadan

Laten we nu kijken naar de mooie zaken van de ramadan. Ik zal jullie alleen juiste en betrouwbare hadiths over de maand ramadan vertellen. Zwakke hadiths zal ik niet noemen. Ik hoop dat de mensen die dit lezen zullen staan te popelen om te vasten. Als ze horen wat ze allemaal krijgen van Allah middels vasten. Laten we kijken naar de hadith van de profeet (vzm) waarin hij spreekt over wat je kan krijgen in de ramadan, zodat wanneer ik spreek over de jihaad van de ziel, taqwa, de hijaab, het stoppen met roken, niet met verkeerde vrienden omgaan, s`avond niet naar bepaalde plaatsen gaan, de jeugd na het vasten niet de lusten laten vervullen en zondes begaan etc. Jullie zullen beseffen dat jullie deze dingen niet moeten doen en dat jullie zullen beseffen wat jullie kunnen krijgen als jullie het niet doen en dat je gemotiveerd zal zijn om al die zaken te doen en te laten. Je zult er alles aan doen om juist te handelen.


De eerste hadith is van Salman Elfarisie, hij zei: de profeet (vzm) gaf een khotba (preek) in de laatste dagen van de maand sha3ban en zei daarin: Mensen, Allah heeft een geweldige maand op jullie neergezonden, een maand waarin een nacht is die beter is dan 1000 maanden. Duizend maanden dat is 84 jaar. Dus stel je voor 1 nacht is beter dan 84 jaar! Dus als je Allah op deze nacht aanbidt dan heb je de waarde van 84 jaar als hasanaat (pluspunten). Kun je dit voorstellen? Zie je het voor je dat iemand op zijn weegschaal 84 jaar aan waarde van hasanaat heeft. We doen hier toch alles voor! We wachten nu al op deze nacht. Als je twee raka3aat tijdens deze nacht hebt gebeden dan is het alsof je al 84 jaar bidt. Als je een sadaka geeft is het alsof je dat al 84 jaar doet. Snap je nu wat het inhoudt: beter dan 1000 maanden? Maar de mensen die alleen op de 27ste dag van de ramadan naar de moskee gaan en zeggen: het is vandaag leilatoe elqadr. Mensen, het gaat wel iets verder: degene die moeite heeft gedaan en die ervoor gegaan is, dat is degene die het verdient en die het krijgt. De profeet ging verder: als je twee raka3aat soena bidt is het alsof je het dohr gebed hebt gebeden. Als je een sadaka (wat je aan arme mensen geeft) geeft is het alsof je de zakaat hebt gegeven. En als je 1 fard doet telt deze voor 70 keer mee. Dus als je het dohr gebed bidt, dan krijg je normaal gesproken 10 hasanaat, keer 70 is 700 hasanaat, en als je het in de moskee bidt, keer 27 dus het dohr gebed 70x10x27= 18900 hasanaat!
Dus het gebed in gemeenschap, in de moskee, bezorgt je 27 keer de hoeveelheid van de hasanaat.

De maand ramadan is een maand van sabr (geduld). En de beloning voor sabr is de janaah (hemel). Voor elke persoon die dankzij jou eet, die jij iftar geeft, word je vergeving van je zonden verschaft en tevens bescherming van een ledemaat van jouw tegen de hel (naar). De sa7abaa (metgezellen) vroegen aan de profeet (vzm) : Maar profeet, niet iedereen kan anderen te eten geven, bijvoorbeeld een arme man. Dus, wat is het precies wat we ze dan moeten geven. Daarop zei de profeet (vzm): geef hen een dadel, of een slok water of een beker karnemelk.

De maand ramadan is tevens een maand van rahma (barmhartigheid), en geeft vergeving van zonden en bescherming tegen de hel (nar). Opeenvolgend geeft de maand ramadan deze dingen: de eerste 10 dagen rahma (barmhartigheid); De tweede 10 dagen vergeving; En de derde 10 dagen bescherming tegen de hel (nar). Dat is niet zomaar. Het is namelijk zo dat wij veel zonden begaan. We gaan de ramadan met veel zonden in en het kan niet zo zijn dat ons deze zonden altijd worden vergeven. Eerst wordt er gekeken naar ons met rahma, en als Allah ons rahma geeft zal Allah ons vergeven, en als Allah ons vergeeft beschermt hij ons tegen de hel. Dus pas op dat je de rahma niet misloopt. En pas op dat je niet afhaakt bij de vergeving en pas op dat je de bescherming tegen de hel niet misloopt.

Laten we kijken naar de volgende hadith. Deze zegt dat de maand ramadan een maand van baraka (overvloed) is; Er is niet alleen overvloed aan voedsel e.d maar ook overvloed bij Allah om ons te vergeven, Allah wil ons vergeven. Dus mensen ga ervoor. Doe goede zaken zodat je die vergeving krijgt.

Deze hadith overgeleverd door Bukhari zegt: De profeet (vzm) heeft gezegd dat er een deur in de janaah (hemel) is die Reyaan heet en waardoor alleen de mensen die gevast hebben binnen zullen gaan op de dag des oordeels, er zal tegen de vastenden gezegd worden: treed binnen ! En als de laatste binnen is sluit de deur!

Let op, er wordt gezegd dat in de janaa een deur is, dus niet deuren die toegang verschaffen tot de janaa. Dus stel je voor, je komt in de janaa; Aaaaaah geweldig niet? En het is zoooooo mooi, geweldig en overweldigend en er is nog een deur……….. die nog meer te bieden heeft, de Reyaan. Laten we eens naar dit punt kijken. Alleen de vastenden mogen door deze deur gaan. Huh, denk je dan, maar iedereen die in de janaa komt heeft toch gevast? Ja, dat klopt maar niet iedereen heeft zo gevast dat er sprake is van echt en goed vasten. Stel je voor, de ene persoon die in de janaa is zal wel via deze deur de Reyaan betreden, en iemand anders niet. Als er gevraagd wordt waar zijn de vastenden dan zeggen de moslims: je heft je hand op en zegt : ik Allah, en iemand anders en er wordt tegen hem gezegd heb jij gevast? Je ging wel de tarawee7 bidden en naar lezingen en huilde bij het horen van de koran etc maar `s avonds ging je met jongedames praten over zaken die niet mogen. En de volgende die zijn hand opsteekt en zegt: ik Allah. Heb jij gevast? En jij was onderweg naar een lezing met je vriendin en jullie hadden muziek op en waren aan het dansen, klappen en feesten. En jij, heb jij gevast terwijl je op straat liep met make-up op je gezicht en terwijl je, je hijab een beetje naar achter liet zodat de mensen konden zien dat je mooi haar hebt. Dus…………

Er is nog iets moois aan deze hadith. Waarom heet deze deur Reyaan? Je zult wellicht denken, omdat de mensen dorst hadden en Reyaan is een afgeleide van rey wat dorst lessen betekend. Het is zo dat iedereen die de janaa betreedt te drinken krijgt van onze profeet (vzm).
Ja, maar het is veel meer dan dat, want iedereen die de janaa betreedt krijgt te drinken; Het wil zeggen dat je al de zaken/lusten waarvan je, je hebt onthouden, kunt vervullen. Zie je hoe barmhartig Allah is? Als je de tarawee7 ging bidden en zeer lang bleef staan en niet naar huis ging om de één of ander film te kijken, dan wordt er tegen je gezegd: Treedt binnen en vervul je wensen. Is er iemand die niet door de Reyaan wil? Let wel op, al deze hadiths gaan over die mensen die goed vasten. Ik zal zodirect uitlegen wat daar onder verstaan wordt.

De volgende hadith zegt dat de janaa alleen van ramadan tot ramadan wordt versierd voor ons. Stel je voor dat je op aarde bezig bent en boven wordt de hemel voor jou versierd. Denk daar aan bij alles wat je doet! Sla je ogen neer wanneer je iets ziet wat slecht is. Het zou toch heel erg zijn als jouw naam nog niet op die lijst staat! Als de maand ramadan begint zegt de janaah: Oh Allah laat veel van de mensen die jou aanbidden mijn bewoners worden. Zij die goed vasten, zij die geen druppel alcohol drinken, en niet over anderen roddelen, en geen zonden begaan, voor hen wordt een paleis gebouwd.
Merk je dat alle hadiths iets goeds voor je in petto hebben.

Zou je willen dat al je voorgaande zonden worden vergeven? Zou je naar Mekka willen? Ja, dat wil ik, maar het is moeilijk. Waarom wil je dat? Zodat al mijn zonden vergeven zullen worden. Nou waarom ga je de ramadan dan niet goed vasten zodat je datgene krijgt wat het doel van de bedevaart is, alle zondes worden vergeven. Oké, let op! Drie hadiths zijn overgeleverd door Bukhari; de profeet (vzm) heeft gezegd:

Man sama ramadana iemanan wa 7tiesaban ghoefira lahoe ma taqaddama mien dambih
Wie de ramadan zodanig vast dat er sprake is van "iemanan wa 7tiesaban", hem wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
Man qama ramadana iemanan wa 7tiesaben ghoefira lahoe ma taqadama mien dambih
Wie in de ramadan 's nachts bidt zodanig dat er sprake is van "iemanan wa 7tiesaban", hem wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
Man kama leilatoe elqadr iemanan wa 7tiesa ban ghoefira lahoe ma taqadama mien dembih
Wie in leilatoe elqadr 's nachts bidt, zodanig dat er sprake is van "iemanan wa 7tiesaban", hem wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
De drie hadiths halen telkens een woord weg en vervangen dat door een ander, maar het laatste stuk blijft hetzelfde. Het eerste punt: Wat wil iemanan zeggen? Iemanan wil zeggen dat je de intentie hebt, dat je het voor Allah doet. Allah ik doe het om jou tevreden over mij te laten zijn. En 7tiesaban wil zeggen dat je de beloning wilt krijgen. In dit geval worden dus al je voorgaande zonden vergeven.

Dus als je elke dag dat je vast, denkt aan "iemanan wa 7tiesaban" en dat 30 dagen lang, dan worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je, ja maar 30 dagen dat is wel lang en dat is moeilijk. Dan komt de 2de hadith en die maakt het makkelijker voor je als je 30 dagen lang elke dag de tarawie7 bidt met "iemanan wa 7tiesaban", dan worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je, ja maar 30 dagen tarawie7 bidden is ook wel moeilijk. Dan komt de 3de hadith en maakt het nog makkelijker voor je. Zie je hoe barmhartig Allah is Hij wil je gewoon vergeven en maakt het je zo makkelijk mogelijk. De 3de hadith zegt wie op leilatoe elqadr staat met "iemanan wa 7tiesaban", dan worden tijdens de laatste tien dagen al zijn voorgaande zonden vergeven. Nou wat denk je, ga je ervoor of niet?

De volgende hadith : de profeet (vzm) heeft gezegd: De vijf gebeden van vrijdag tot vrijdag en van ramadan tot ramadan, zijn genoeg voor al wat er tussen zit. Er zijn van die kleine zonden die vergeven kunnen worden dankzij de dagelijkse vijf gebeden. Maar er zijn zonden die wat zwaarder zijn en de enige mogelijkheid om er voor te zorgen dat die je vergeven worden is dat je het vrijdagse gebed goed gaat bidden. Maar er zijn zonden die echt erg zijn. De enige mogelijkheid daarvoor is de ramadan, wil je dat ze je vergeven worden?

De volgende hadith zegt: De profeet (vzm) zei: telkens wanneer de maand sha3baan aanbrak (de maand voorafgaand aan de ramadan): Allahoe ma barik lana fie sa3baan wa balighna ramadan; Oh Allah, geef ons het goede in de maand sa3baan en breng ons de maand ramadan. Er is hier iets bijzonders aan, omdat de profeet (vzm) nooit wenste om te leven, behalve wanneer de ramadan nabij was. De profeet (vzm) heeft gezegd dat hij het aardse leven niet wil, hij wou sterven. De profeet (vzm) heeft ook gezegd: Leef het leven op aarde alsof je een vreemde bent. Zie je dat de persoon, dus de profeet (vzm), die de beste plek in de janaa (hemel) heeft wil blijven leven om de ramadan mee te maken. Dan blijkt wel hoe belangrijk de ramadan is aangezien de profeet zegt: Oh Allah, je hebt mij laten leven tot de maand sa3baan laat mij ook leven tot de maand ramadan.

De volgende hadith, overgeleverd door Rahn lie men Ahmed zegt: De profeet (vzm) heeft gezegd: Het vasten en de koran helpen/verdedigen de moslims op de dag des oordeels. Het vasten zegt : Oh Allah, ik heb hem overdag van eten, drinken en lust onthouden. En de koran zegt: Ik heb hem in de nacht van slaap onthouden, dus vergeef hem omwille van mij. En hij wordt vergeven. Zie je wat de hadith zegt: Hij wordt vergeven. Dus stel je voor, je staat daar op de dag des oordeels en je hebt problemen, en het vasten komt en zegt: Oh Allah, hij heeft mij gevast, vergeef hem. En jij zegt tegen hem, wie ben jij? En hij zegt : Ik ben het vasten! En hij helpt je, dus vast goed!

De volgende hadith overgeleverd door Bukhari en Moslim: als de ramadan komt, worden de deuren van de janaa (hemel) geopend, sluiten de deuren van de nar(hel) en worden de shayaatien (duivels) geketend. Wat wil het zeggen dat de deuren van de janaa worden geopend? Wordt dat figuurlijk bedoeld? Omdat Allah het zo gemakkelijk maakt om hasanaat te krijgen. Dus één fard (verplichting) telt voor 70, wordt het dan makkelijker om naar de janaa te gaan? Is dat wat wordt bedoeld? Nee, de geleerden zijn het erover eens dat de deuren letterlijk worden geopend, dat is wat er mee wordt bedoeld. Zo voel je, je ook dichter bij Allah. En de deuren van de nar worden gesloten, ze willen niemand. En de shayaatien worden geketend. Niet alle shayaatien maar die shayaatien die sterker zijn dan jij; Heb jij een shaytaan die sterker is dan jij of ben jij sterker dan hij, en kan hij je niets maken? Hij is sterker dan jij, dan wordt hij geketend. Zie je hoeveel jou Rab (God) van je houdt? Zie je hoe dierbaar je voor Hem bent? Goed wat wil het zeggen, wat is het doel dat de shayaatien worden geketend? Je zegt: Omdat de shaytaan degene is die ons zonden laat begaan. Maar hoe zit het dan als je in de ramadan zondes begaat? Ja, dat wil dus zeggen dat je zelf slecht bent, en slecht doet. De ramadan zal tegen je getuigen op de dag des oordeels. Hoe dan denk je, dat zal ik je vertellen:
Als je zegt, oh Allah, de shaytaan heeft mij de zonde laten begaan, dan wordt er tegen je gezegd, hoe kan dat dan? Terwijl Wij jou shaytaan hebben geketend, waarom heb je gezondigd? Dus pas op! Er zijn mensen die in de ramadan zonden begaan die ze nooit eerder hebben begaan, zonden waarvan hun shaytaan nooit tegen hun heeft gezegd dat hij die moet begaan. Er zijn mensen die alleen in de ramadan roken, en alleen in de ramadan uitgaan naar disco`s e.d.

De volgende hadith, overgeleverd door Tirmidhi, zegt: De profeet(vzm) heeft gezegd dat er elke nacht stukken van het lichaam worden gered van de nar (hel). Weet je wat het inhoudt? Dus, een ledemaat waarvan vaststond dat ie naar de nar zou gaan wordt gered. Als je op een nacht Allah aanbidt wordt een ledemaat gered. En vraag je af, ben ik gered? En let wel, als je eenmaal gered bent, ben je voor altijd gered! Als Hij je dit jaar tijdens de ramadan redt, ben je voor altijd gered. Je vraagt je dan wellicht af: Maar als ik nou na de ramadan zonden bega, wat dan? Let op, door het feit dat Hij je redt zal ervoor gezorgd worden dat je goede daden de slechte zullen overheersen, en dat je taqwa sterker zal zijn.

De volgende hadith van de profeet (vzm) zegt: De smeekbede van de vastende op het tijdstip van de fitar wordt niet teruggegeven, dat wil zeggen dat het wordt vervuld.

De volgende hadith van de profeet (vzm) zegt : Hij die de ramadan ingaat en uitkomt zonder dat zijn zonden worden vergeven, hij is ver gezakt, hij is nergens goed voor. Zien jullie hoe hard deze hadith is?

De volgende hadith, overgeleverd door Bukhari, zegt: alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem zelf behalve het vasten, dat is voor Mij (Allah).... Dus dat is voor Allah. Wat wil dat zeggen? Dat zegt dat de beloning hiervoor groots, overweldigend is. Niemand weet wat de beloning ervoor is, vanwege het feit dat het zo overweldigend is, is het niet opgeschreven. Alleen Allah weet het. De hadith gaat verder, ...en Ik beloon ervoor, en als jullie vasten zo is dat

De lusten niet worden vervuld, oh wee jongeren als jullie buitenechtelijke partners hebben en daar haram zaken mee doen, na de maghreb………..Er wordt niet gescholden, en vieze woorden worden niet gezegd, en er wordt niet geroddeld.
Men niet gemeen doet en ruzie zoekt en schreeuwt, en geen zondes begaat.
En dat wanneer iemand een ander lastig valt, hij die lastig wordt gevallen zegt: Ik vast, ik vast. En dat moet zo dat je het de eerste keer tegen jezelf zegt, in je zelf, en de 2de keer zeg je het tegen die persoon, je zegt: Ik vast.
En de profeet(vzm) heeft gezegd dat de geur van de vastende bij Allah op de dag des oordeels beter is dan de geur van de musk.
En de vastenden hebben twee vreugden 1). tijdens iftar, en 2). Als ze Allah ontmoeten. In het leven vormt de fitar de vreugde en in het hiernamaals vormt vasten de vreugde.

Oké, dan komt nu het belangrijkste stuk, hoe gaan we goed vasten? Weet, dat het vasten drie gradaties kent.

Vasten in de letterlijke zin, dus alleen het vasten van de maag, onthouding van eten, drinken en seks. Het verlost je van je fard, maar alle hiervoor genoemde hadiths zijn niet op jou van toepassing. Je hebt je alleen onthouden van eten, drinken en seks van zonsopgang tot zonsondergang, maar heb je taqwa? Nee, zijn je zonden vergeven? Nee, ben je van de nar gered? Nee. Oh wee als iemand na het lezen van dit stuk toch de eerste vorm vast. De profeet (vzm) zegt dat als je niet van plan bent om weg te blijven van haram zaken, Allah jouw onthouding van eten, drinken en seks niet nodig heeft. Het is alsof wordt gezegd dat je net zo goed kan eten, maar oh wee als je dat gaat doen. Dit is alleen gezegd om aan te geven welke waarde deze manier van vasten heeft. Bedenk hoeveel jaar je al op deze manier vaste. En begrijp je nu waarom de taqwa niet komt?


De tweede vorm van vasten houdt in dat al je zintuigen en ledematen vasten, dus je ogen vasten, je oren vasten, je tong vast, je handen en voeten vasten en je haar vast. Dus als je tijdens de maghreb eet, en het vasten verbreekt, verbreek je het vasten van de zintuigen en ledematen niet, en dat 30 dagen lang. Dus als je denkt: Ik zal niet naar haram dingen kijken, en als je als het tijd is voor de maghreb denkt: Jippie nu mag ik wel kijken, heb je het mis. Als je dat doet heb je niet zo gevast zoals de 2de vorm aangeeft. Je zorgt ervoor dat je oog niet in aanraking komt met haram zaken, dus als je tv kijkt of op internet, zorg er dan voor dat je niet op die sites komt waar haram zaken staan. En je oren vasten, dus als iemand tegen je roddelt over een ander dan zeg je: Stil, ik kan niet luisteren want mijn oren vasten. En breng het gesprek op een beter onderwerp, maar pas op ga geen ruzie maken, want ook je tong vast, dus je mag niet schelden. En je handen vasten, dus je mag geen sigaret vast houden en roken. En je haar vast, dus je bedekt je haar. En je voeten vasten dus je mag niet naar die plaatsen die haram zijn zoals een disco e.d. Met deze vorm van vasten krijg je al wat de hadiths aangeven. Gaan we proberen om deze vorm te halen? Ja, dat gaan we insha Allah slagen daarin.


Maar er is nog een vorm, een hogere. Deze vorm van vasten houdt in dat je hart vast voor Allah. Er is niets groter in je hart dan Allah. Je gaat naar je werk en denkt aan Allah, je hart is bij Allah, je rijdt in je auto en praat tegen Allah, je eet met de mensen en bent vrolijk en denkt aan Allah. En als je eet wil je niet teveel eten omdat je bang bent dat je niet goed zal kunnen bidden bij de tarawee7. Je hart is bij Allah. Je zult denken dat dit wel erg moeilijk is. Dat klopt, dat is het ook, maar probeer het één dag te halen, of twee dagen. Snappen jullie nu waarom de profeet (vzm) de laatste tien dagen zich zo afzonderde? Dat was dus om dit niveau van het vasten te halen.
Dus welke vorm ga je vasten? Laten we er allemaal in ieder geval voor zorgen om de tweede vorm te behalen.
Het laatste. Laten we onze wensen omzetten in doelen! Schrijf op een blaadje al je doelen en leg dat blaadje op een plek waar je het vaak ziet. Waarom vraag ik jullie dit te doen? Dit vraag ik omdat de ramadan in een mum van tijd voorbij is, en het kan zijn dat al je wensen niet gehaald zijn, maar op deze manier heb je een houvast.

1. De salaat (het gebed). Schrijf op: Ik en het gebed, de fard (verplicht) en de nawafiel (extra's). De nawafiel 2 voor de fadjr, 2 na de dohr en 4 erna of andersom, 2 na de magreb en 2 na de ishaa'e. 12 raka3aat soena moeakada. De profeet (vzm) heeft gezegd dat hij die het geduld opbrengt de 12 raka3aat te bidden op een dag naar de janaa gaat. En een andere hadith zegt dat hij die de 12 raka3aat bidt er voor hem een paleis in de janaa (hemel) wordt gebouwd. En de fard, let op, we hadden gezegd de dohr 70x10x27=18900x5=94500x30= 2835000 hasanaat op 1 dag! Haal je het of haal je het niet? Dus ik en de salaat zijn mijn doelen. Hoe vaak in de moskee bidden?

2. De koran. De volgende hadith zegt dat hij die één letter leest er hasanaat voor krijgt, en dat, dat met 10 verdubbeld wordt. Dus bismiallahi ara7manie arahiem heeft 19 letters dus 19x10x70= 13300 hasanaat, terwijl je net begint met het lezen van de koran.

3. Jij en de sadaqa (aalmoezen). De profeet (vzm) was als een wervelwind. Het geld vloog uit zijn zak, zonder stop. Geef zoveel je kunt, en de jongeren: Neem een deel van je zakgeld en geef dat deel weg.

4. Jij en de tarawee7. Bedenk hoeveel hasanaat je krijgt voor elke letter van de koran, en bedenk de hadith men qama ramadan iemanan wa 7tiesaban, al het voorgaande wordt vergeven.

5. Jij en silaat arrahiem (contact met familie ). De profeet(vzm) zegt : Hij die niet zijn familie bezoekt zal de hemel niet binnentreden. Bezoek je familie, als je ruzie met ze hebt, maak het goed. Zie je niet wat de hadith zegt?

6. Jij en de da3wa (het verkondigen van de islam). Mensen probeer het, de beloning is groot. Neem als doel iemand te helpen bekeren naar de islam. Wees goed, en lief voor je medemensen.

7. Jij en de doe3ae (smeekbede). Mensen, de doe3a van de vastenden wordt niet teruggegeven, dus hij wordt vervuld. Begin bij jezelf, dan je gezin en familie, dan je vrienden, dan de moslims, en vergeet onze broeders en zusters in Palestina niet.

Nog een laatste tip nu je weet dat je shaytaan wordt geketend op de eerste dag van de ramadan en pas 30 dagen later weer terug komt: Denk je dat hij je met rust laat? Hij zal je voor het begin van de ramadan iets aandoen om ervoor te zorgen dat je een probleem krijgt, in de hoop dat hij, wanneer hij terugkeert, jou in slechte staat aantreft. Hij zorgt ervoor dat je een meisje leert kennen, en hij laat je een relatie beginnen. Een ruzie tussen huwelijkspartners, een ruzie tussen twee broers zodat er geen sprake kan zijn van silaat ara7iem (familiebezoek). Of een meisje dat een dag voor de ramadan een telefoontje krijgt van een jongen.

Ik hoop dat jullie je voordeel uit deze lezing halen, en moge Allah mij behoeden voor fouten.

Amr Khaled

Vertaald door:
Hanan

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gelezen: 358693 keer Laatst aangepast op donderdag, 13 december 2012 22:11

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

27 reacties

 • Reactielink ilijas zaterdag, 04 augustus 2012 04:01 Geplaatst door ilijas

  is het haraam om gel aan te doen in deramadan

 • Reactielink Aïcha.D zaterdag, 21 juli 2012 20:58 Geplaatst door Aïcha.D

  Beste mensen

  jullie snappen dat wij geloven dat Allah de enige god is en dat Jezus ookwel profeet Isa is en niet de zoon is Hij is niet gebaard en heeft niet gebaard en Hij heeft niemand nodig en is de heerser op de dag des oordeels Ik vraag jullie doe het goede verdiep je erin voordat het te laat is en je spijt hebt en nooit meer terug kan ik wil niet dat mensen naar de hel gaan daarom probeer ik het te stoppen Inshallah steken jullie hiervan op

  Aïcha

 • Reactielink oemyounes zaterdag, 15 september 2007 20:27 Geplaatst door oemyounes

  \"Zeg: \"O Lieden van de Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen.\" Als zij zich dan afwenden, zegt dan:\"Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben[39].\"
  [39] Soerat Aal-\'iemraan, vers 64

 • Reactielink oemyounes zaterdag, 15 september 2007 20:26 Geplaatst door oemyounes

  \"Dat is \'Isa (=Jezus), zoon van Maryam (=Maria), het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen. Het is niet passend voor Allah om een zoon te hebben, Heilig is Hij! Als Hij iets bepaalt, zegt Hij er slechts tegen: \"Wees!\" en het is. En voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer: dus aanbidt Hem, dit is het rechte pad[38].\"
  [38] Nederlandse vertaling van de Edele Qor\'aan 19: 34-36

 • Reactielink oemyounes zaterdag, 15 september 2007 20:25 Geplaatst door oemyounes

  Beste Harry

  Ik wist dat ik nog iets liggen had en ben het even gaan opzoeken.
  Het is een boek van Sheikh Ahmed Deedat over de Bijbel.
  Meer vind je bij AL-ISLAAM.COM
  je klikt vervolgens op \'BIBLIOTHEEK\'
  dan op \'overige\' bij categorien
  dan op \' Jezus in de Islam\' en dan vervolgens steeds op \'volgende pagina\'.

  Ik hoop je hierbij geholpen te hebben, insha ALLAH en moge Allah ons allen op het rechte pad leiden, Amen

 • Reactielink oemyounes zaterdag, 15 september 2007 20:25 Geplaatst door oemyounes

  WAT DE ENGELEN BETREFT; DE ENGELEN ZIJN EEN ONDERDEEL VAN ZIJN SCHEPPING ZOALS DE MENSEN EEN ONDERDEEL VAN ZIJN SCHEPPING ZIJN EN OOK HET HEELAL EN VELE ANDERE DINGEN DIE WIJ KENNEN EN NIET ZULLEN KENNEN EN WAAR HIJ ALLEEN WEET VAN HEEFT. SOEB7ANALLAH

  EN WAT BETREFT DE 3 IN ééN KWESTIE, SINDS WANNEER IS DRIE één EN één EEN DRIE. WAAROM ZO MYSTERIEUS? ZO INGEWIKKELD? TOT WIE RICHT MEN ZICH DAN EN WANNEER RICHT JE JE DAN TOT DE JUISTE? VOOR HEEL VEEL CHRISTENEN EN KATHOLIEKEN IS DAT OOK DE REDEN GEWEEST OM VERDER NAAR DE WAARHEID TE ZOEKEN OMDAT ZE NOOIT EEN BEVREDIGEND ANTWOORD HIEROMTRENT KREGEN, WANT ZE MOESTEN ZICH DAAR MAAR NIET ZO DRUK OVER MAKEN, WANT HET IS UITEINDELIJK TOCH NIET ZO BELANGRIJK OMDAT JEZUS TOCH AL HEEFT GELEDEN VOOR HUN ZONDEN.

  VOLGENS MIJ IS HET EEN KWESTIE VAN ECHT DE WAARHEID WILLEN WETEN OF ZOALS VELE ZEGGEN: WE LEVEN SLECHTS ééNKEER EN LAAT ONS GENIETEN , WANT DE HEL HEBBEN ZE TOCH AL GESCHRAPT, DUS KUNNEN WE NIET ANDERS DAN GEWOON EN RECHTSTREEKS NAAR DE HEMEL.

  TOT SLOT: WIE ZOEKT, ZAL VINDEN

  DIT GELD OOK VOOR ALS JE ZOEKT NAAR DE WAARHEID, MAAAAAR JE MOET HET éCHT WEL WILLEN VANUIT DE BODEM VAN JE HART EN OOK OMDAT JE DIT VERSCHULDIGT BENT TEGENOVER JE SCHEPPER EN NIET OMWILLE VAN ANDEREN.
  ALS WE DOOD ZIJN LIGT TENSLOTTE IEDEREEN IN ZIJN EIGEN GRAF, MET ZIJN EIGEN DADEN EN WORDT JE OOK IN JE EENTJE ONDERVRAAGD.

  ALLAH STA ONS BIJ EN VERGEEF ONS ALLEN EN WEES BARMHARTIG OVER DE GELOVIGEN, AMEN.

 • Reactielink Oemyounes zaterdag, 15 september 2007 20:24 Geplaatst door Oemyounes

  Beste Harry

  NIEMAND ZEGT HIER DAT WIJ ALS MOSLIMS DE THORA EN HET EVANGELIE EN DE PSALMEN VAN DE PROFEET DAVID VERWERPEN OF NEGEREN, INTEGENDEEL INDIEN WE ER NIET IN GELOVEN ZIJN WIJ GEEN MOSLIMS.

  ZO GELOVEN WE OOK IN ALLE PROFETEN VAN DE PROFEET ADAM TOT EN MET DE LAATSTE PROFEET MOHAMMED , VREDE ZIJ MET ZE ALLEN. EN DAARBIJ GELOVEN WIJ OOK DAT ZE ALLEN MET ééN EN DEZELFDE BOODSCHAP ZIJN GEZONDEN; nl DE éénHEID VAN GOD!

  IN DE ISLAAM IS HET ZEER BELANGRIJK DAT JE GEEN GELIJKE AAN ALLAH TOEKENT EN OOK GEEN ZOON OF DOCHTER OF WAT DAN OOK, DAAROM IS ééN VAN ZIJN NAMEN OOK DE éNIGE, DE ALLEREERSTE, DE ALLERLAATSTE, DE ééWIGE, EN NOG VEEL MEER NAMEN DIE HEM ALLEEN TOEBEHOREN.

 • Reactielink Harry zaterdag, 15 september 2007 20:24 Geplaatst door Harry

  Beste oemyounes,

  In de Koran staat dat de profeet Mohamed de Thora en de Evangeliën ook erkende als woorden van God. Sterker nog: Joden, Christenen en Sabianen die in God en het laatste oordeel geloven en goede daden verrichten gaan net als de moslims naar de hemel.

  Opvallend is dat moslims zich veel drukker maken over de 3-éénheid kwestie dan christenen. Eerlijk gezegd van ik het drie-éénheid verhaal erg onbelangrijk. Als je zo stellig bent dat God ÉËN is kan je ook niet in engelen geloven. Overigens verwerp ik wel de Maria vereering die veel Rooms Katholieken praktiseren. Dat is overigens één van de grootste verschillen tussen protestanten en katholieken.

 • Reactielink oemyounes zaterdag, 15 september 2007 20:23 Geplaatst door oemyounes

  Beste Harry

  Over dit soort vragen kun je best surfen naar de site van Doctor ZAKIR NAIK http://www.drzakirnaik.com

  of http://www.irf.net mits je wat Engels kunt. Zo leer je meer over de islaam en de gelijkenissen tussen islaam, christendom en jodendom en uiteraard waarin deze drie verschillen.

  Ik hoop je hierbij geholpen te hebben.

 • Reactielink siham zaterdag, 15 september 2007 20:21 Geplaatst door siham

  assalaam moe 3alaikoem wa rahmatoelahi wa barakatoe....ik luister graag naar amar khalid, maar ik snap niet echt veel van wat hij zegt, dus vroeg ik me af of iemand mij bepaalde dingen van de hadith kan vertalen en naar mijn mail (tazawia@hotmail.com) kan sturen...alvast bedankt..assalaammoe 3alaikoem w. w.

Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld