Breaking News
maandag, 11 november 2002 21:44

Aflevering 4: Taqwa

Geschreven door  Dar Altarjama
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
We gaan het hebben over een belangrijk begrip die met name in deze heilige maand voor ons van belang is. Dit begrip komt 258 keer voor in de Qur'an, bij verschillende onderwerpen, hieruit zouden we moeten concluderen dat het een zeer belangrijk begrip is. Het is een van de belangrijkste doelen van deze maand, een van de belangrijkste redenen waarom Allah (swt) de ramadan aan ons heeft geschonken.

We gaan het hebben over een belangrijk begrip die met name in deze heilige maand voor ons van belang is. Dit begrip komt 258 keer voor in de Qur'an, bij verschillende onderwerpen, hieruit zouden we moeten concluderen dat het een zeer belangrijk begrip is. Het is een van de belangrijkste doelen van deze maand, een van de belangrijkste redenen waarom Allah (swt) de ramadan aan ons heeft geschonken. Kijk maar:

“O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” Soera al Baqara, 183

Ons wordt in deze maand gevraagd om onze taqwa te versterken, daar moet je de hele maand naar streven. Daar dient het vasten voor, de gebeden; om onze ego te versterken, om onze ego op te voeden. Met andere woorden, als je aan het einde van de maand nog geen taqwa hebt, dan heb je niet goed gevast.

Maar laten we eerst kijken wat taqwa nu precies inhoudt en wat taqwa precies betekent. Een letterlijke vertaling naar het Nederlands is: vroomheid. Maar nu weten we nog niet veel. We gaan terug naar het Arabisch: Taqwa komt van 'waqaa', wat inhoudt dat je tussen het een en het ander een soort bescherming aanlegt.

De Profeet (saw) zei: “Heb taqwa van het vuur, al is het met een stukje dadel.” Dus leg een bescherming aan tussen jou en het vuur, al is deze bescherming maar met een dadel.

Je kunt taqwa als volgt beschrijven: ‘Dat Allah (swt) jou vindt waar Hij jou heeft geboden en jou niet vindt waar Hij het heeft verboden.’ Dus Allah (swt) heeft ons geboden te vasten, dan vast je, op gebedstijden ben je aan het bidden, je gehoorzaamt je ouders altijd etc., Hij zegt dat je niet mag liegen, dan lieg je niet, Hij zegt dat je niet mag roddelen, dus je roddelt niet. Als we het in verband brengen met de letterlijke betekenis, dan zou je kunnen zeggen dat je tussen jou en Allah’s boosheid een bescherming moet aanleggen. Als we dit weer terugkoppelen naar de ramadan, dan zien we dat het vasten en de hele sfeer in deze maand ons ook stimuleert om onze taqwa te versterken.

Taqwa vinden we ook terug in sociale onderwerpen waar de Qur'an over spreekt. Hier volgen een aantal voorbeelden:

  • Rente: In Soera al Baqara verbiedt Allah (swt) het aanvaarden van rente. Hij zegt in aya 278: "O gij die gelooft, vreest Allah en doet afstand van de rest van de rente, als gij gelovigen zijt. "
  • Echtscheiding: Zelfs hierin vraagt Allah (swt) taqwa van de moslim.Gaan we naar Soera at Talaaq, dan zien we dat echtscheiding ook in relatie met taqwa staat, het wordt in deze Soera maar liefst vier keer herhaald!
  • Roddelen: Ook bij het onderwerp roddelen wordt godsvrees weer naar voren gehaald: “En spioneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zeker. Vreest Allah, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.” Soera Al Hoejoeraat,12
  • Kleding: In Soera al A'raaf, vers 26 zegt Allah (swt): “O kinderen van Adam! Wij hebben u inderdaad kleding nedergezonden om uw naaktheid te bedekken, ook om sierlijk te zijn, doch het kleed van godsvrucht is het beste. Dit is een teken van Allah, opdat zij er lering uit mogen trekken.” Dit met betrekking tot onze kleding. We zien dat Allah (swt) zelfs in de kleinste en meest normale zaken taqwa van ons vraagt, dit duidt op het belang van deze zaak.
  • Huizen en gebouwen: Allah (swt) zei in Soera at Tawba, vers 109: “Is daarom hij, die zijn gebouw op godsvrucht en op Zijn behagen stichtte, beter of hij, die zijn gebouw op een afbrokkelende, door water aangetaste rand stichtte, dat met hem in het Vuur der hel zal storten? En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” Allah's hulp: Willen wij op de hulp van Allah (swt) rekenen, dan is taqwa weer een van de dingen die we moet hebben. Een goed voorbeeld daarvoor is het gedeelte dat ons vertelt over de slag van Badr, Allah (swt) zegt in Soera al Imraan in aya 123-125: " En Allah had u reeds bij Badr geholpen, terwijl gij machteloos waart. Vreest daarom Allah, opdat gij dankbaar zult zijn. Toen gij tot de gelovigen zei dat: "Zal het niet genoeg voor u zijn, dat uw Heer u met drie duizend nedergezonden engelen zal helpen? Ja, indien gij geduldig en godvrezend zijt en zij (de ongelovigen) u dadelijk in wilde vaart aanvallen, zal uw Heer u met vijf duizend nedergezonden engelen bijstaan."  We zien hier dat de glorieuze overwinning van de moslims in Badr te danken was aan de taqwa en godsvrees die zij hadden. Als wij Moslims nu ook godvrezend zijn en ons best doen om onze taqwa te versterken, dan zal Allah (swt) ons zeker belonen met Zijn overwinning, maar zolang wij dat niet zijn, moet er nog veel veranderen!
    Verlossing van het vuur: Zij die taqwa hebben zullen ook verlost worden van het Hellevuur, zoals aya 18 van Soera az Zoemar ons duidelijk maakt: "Zij zullen lagen van Vuur over en onder zich hebben. Hiertegen waarschuwt Allah Zijn dienaren: "O Mijn dienaren, vreest Mij derhalve."

De Profeet (saw) was de eerste die taqwa moest hebben, daarna kwam het gebod voor de vrouwen van de Profeet (saw) in Soera al Ahzaab: “O vrouwen van de profeet, gij zijt niet zoals een andere vrouw. Indien gij godvruchtig zijt, spreekt dan niet op een verleidelijke manier, anders zal hij in wiens hart ziekte is, verwachtingen koesteren; maar spreekt een oprechte taal.” Daarna kwam ook het gebod voor de Moslims: "O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt." En als laatste kwam het gebod voor de gehele mensheid: “O volk, vrees uw Heer, want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets.” Hoe belangrijk moet taqwa dan zijn, als Allah zich uiteindelijk tot de gehele mensheid richt??!!

Er wordt verhaalt dat er een man naar de Profeet (saw) kwam en vroeg: “O Profeet van Allah, geef mij een goed advies.” De Profeet (saw) antwoordde : “Wees godvrezend, want dat is het hoofd van deze zaak (de Islam).” Wij halen hieruit dat degene die Allah (swt) vreest, al een heel eind is en dat dat een van de hoofddoelen is. Het is een van de adviezen van de Profeet (saw), reden genoeg om ons best te doen om het ook daadwerkelijk na te komen.

Zelfs tijdens het reizen is godsvrees nodig, kijk maar naar de smeekbede voor het reizen: “O Allah wij vragen U in deze reis Uw vrees en godsvrucht, en daden die U waardeert…” Je zou je afvragen wat het nut zou zijn van godsvrucht tijdens het reizen??? Het volgende (waargebeurde) verhaalt maakt het duidelijk zonder verdere toelichting. Een jongeman ging op reis en hij wist dat hij tijdens zijn reis zonden zou begaan, de hele reis was daarop gedoeld. Toen hij vertrok en in de auto zat, begon hij met het opzeggen van de smeekbede… toen hij bij godsvrucht kwam, werd hij even stil en dacht: Ik kan drie dingen doen: 1. de smeekbede afmaken en een leugenaar zijn, 2. de smeekbede niet opzeggen, of 3. de hele reis afblazen. En dat is inderdaad wat hij deed, hij kon het niet maken om tegen zijn Schepper te liegen, anderzijds zou hij als hij de smeekbede niet zou zeggen misschien ergere dingen tegenkomen…het laatste bleef over!

We sluiten af met een prachtig voorbeeld van vroomheid bij een van de khalifa’s, namelijk Omar ibn Abdel 'Aziez. Omar ging een keertje langs bij ‘beit maal almoeslimien’ (dit is de plek waar alle etenswaar, kleding, etc. voor de armen in het volk werd opgeslagen) om te kijken hoe alles eraan toe ging. Degene die daar werkte liet hem een aantal dingen zien, waaronder een paar parfumflesjes. De man wilde een parfumflesje openen om het aan de khaliefa te laten ruiken, maar die wilde het niet, hij zei: “Deze flesjes zijn als sadaqa bedoeld en die sadaqa is dat de mensen die geur ruiken. Ik ben bang dat als ik eraan ruik, dat ik dan van de sadaqa van het volk heb genoten, hetgeen mij verboden is.”

Amr Khaled
Vertaald door: Dar Altarjama

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gelezen: 96279 keer Laatst aangepast op donderdag, 13 december 2012 22:11

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld