Breaking News
woensdag, 13 november 2002 21:02

Aflevering 5: het paradijs

Geschreven door  Dar Altarjama
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Als we ons afvragen wat ons voornaamste doel is in dit wereldse leven, dan zullen velen van ons als antwoord geven: geluk in het wereldse leven. Dat is waar iedereen (of de meeste van ons) naar streeft, we zitten op school om later een goede baan te krijgen, om geld te verdienen, om gelukkig te zijn. Maar laten we niet vergeten dat dat niet alles is en dat er veel meer van ons wordt verwacht.

Als we ons afvragen wat ons voornaamste doel is in dit wereldse leven, dan zullen velen van ons als antwoord geven: geluk in het wereldse leven. Dat is waar iedereen (of de meeste van ons) naar streeft, we zitten op school om later een goede baan te krijgen, om geld te verdienen, om gelukkig te zijn. Maar laten we niet vergeten dat dat niet alles is en dat er veel meer van ons wordt verwacht. Alles in dit wereldse leven vergaat. Een mooi voorbeeld waar we veel van kunnen leren is dat van de kameel van de Profeet (vzzmh1). Zij heette al-Qaswa en stond bekend als het snelste rijdier van de rijdieren van de metgezellen. Niemand van de metgezellen twijfelde er ooit aan om de kameel van de Profeet in te halen. Op een dag haalde een oude man met een ezeltje al-Qaswa met alle gemak in. De Profeet (vzzmh) zei hierop: “Allah heeft vastgesteld dat er niets in dit wereldse leven zal opkomen, of het zal ooit weer vallen.” Dit geldt voor alles, na gezondheid komt ziekte, na rijkdom komt armoede, na een leuk uitje, ben je moe, etc.

Geluk in het wereldse leven is dus niet volmaakt, je hebt eigenlijk geen garantie en er volgt vaak iets negatiefs. In het paradijs zal het insja’ Allah (met Gods wil) anders zijn, daar heb je andere maatstaven, andere soorten blijdschap en geluk, en dat is je uiteindelijke doel is en het zal eeuwig zijn.

Laten we het eens van dichterbij bekijken. Laten we onszelf eens voorstellen hoe het paradijs eruit zal zien. Hoe ziet die plek waar we zo hard voor werken en waar we zo hard naar streven er nu uit? De Profeet (vzzmh) heeft ons een aantal beschrijvingen gegeven waar we veel uit kunnen begrijpen, in ieder geval genoeg om ons leven ervoor op te offeren.

Stel je eens voor, het einde van de dag des oordeels is nabij, alles is voorbij, iedereen weet wat zijn eindbestemming zal zijn. Voor de moslims, de godvrezende mensen tijdens het aardse leven, is het zwaarste voorbij, hen staat een eeuwig leven vol verassingen te wachten. Zij zijn ook voorbij de siraat, dit is de ‘brug’ die boven het hellevuur loopt. Volgens een overlevering van de Profeet (vzzmh), is deze zo dun als een haartje en zo scherp als een zwaard en het is afhankelijk van je daden hoe snel je eroverheen komt! De profeet (vzzmh) zegt dat er mensen zijn die er in een fractie van een seconde overheen zijn, de ander doet er wat langer over, ook zijn er die er kruipend overheen komen. Zorg ervoor dat ook jij deze siraat zo snel mogelijk voorbij bent, zorg ervoor dat je altijd godvrezend bent, dat je altijd gehoorzaam bent, en Allah (VVIH2) zal Zijn hulp aan jou schenken.

Goed, je bent voorbij de siraat, aan deze kant staan alleen maar moslims, iedereen die het wereldse leven goed heeft doorgebracht. We staan allemaal voor de poorten van het paradijs, maar ze zijn gesloten! We gaan op zoek naar degene die de poorten voor ons zal openen, alle profeten zeggen dat ze daar niet voor bestemd zijn. Dan komt Profeet Mohammed (vzzmh), hij loopt naar de poort toe en klopt daarop. De engel achter de poort die de taak heeft om deze poort te bewaken, vraagt: “Wie is daar?” De Profeet (vzzmh) antwoordt: “Ik ben het, Mohammed ibn-Abdoellah”, waarop de engel antwoordt: “Welkom Mohammed! Allah heeft mij verboden deze poort te openen, behalve voor jou!” De Profeet (vzzmh) vertelt ons dat deze poort een breedte zo groot als de afstand van Mekka tot de Levant 3 heeft en ondanks deze breedte zal het erg druk worden voor deze poorten, alle moslims willen tenslotte zo snel mogelijk binnen zijn. Ook dat wordt bepaald door je daden. Zullen wij tot diegenen behoren die samen met de Profeet (vzzmh) het paradijs binnengaan, of degenen die als laatste binnentreden? Is dat geen goede reden om nog meer en meer je best te doen in dit leven?

De Profeet (vzzmh) zei: “Er is een groep die het paradijs binnengaat en hun gezicht is als de volle maan in een donkere nacht (van blijdschap), de groep die daarna komt is als het licht van een planeet, en die daarna komt…” en het wordt steeds minder. Natuurlijk is je blijdschap niet te beschrijven als je als eerste, samen met onze Profeet (vzzmh), het paradijs binnentreedt. Wie wil dat niet? Wij ook, jij ook! Maar werken we er wel hard genoeg voor? Hopelijk zal deze les ons meer moed geven en meer kracht om ons nog meer tot onze Schepper te wenden.

Dat was de binnenkomst in het paradijs. De Profeet (vzzmh) gaat door met de beschrijving: “De kammen zijn van goud, parfums zijn de muskusgeuren en veranderen voortdurend.” Stel je voor als slechts een kam van goud zal zijn, waar zal de rest dan uit bestaan? De Profeet (vzzmh) gaat verder: “De bewoners van het paradijs zijn constant bezig met het verheerlijken van Allah, het is een instinct, zoals jullie nu ademen.” Je zult jezelf afvragen: je bent in het paradijs gekomen omdat je hier, in dit leven, hard hebt gewerkt en Allah hebt aanbeden. Moet dat in het paradijs ook? Moeten we daar ook Allah verheerlijken? Nee, maar in het paradijs is alles zo prachtig dat je door al deze schoonheden niet anders kan dan Allah (VVIH) te gedenken, net als hier in dit leven, als je een mooi uitzicht ziet dan roep je meteen : “Soebhaan Allah (Verheerlijkt is Allah)”. Daarmee kun je het vergelijken. Maar in het paradijs verandert alles constant, het wordt steeds mooier en mooier, waardoor je Allah (VVIH) nog meer gaat gedenken.

Allah roept naar ons bij de poorten van het paradijs en Hij zegt woorden die je alle moeite en verdriet van het aardse leven doen vergeten. Hij zegt: “Bewoners van het paradijs! Jullie zijn nu gezond en zullen nooit meer ziek worden, jullie zijn jong en zullen nooit meer oud worden, jullie zijn levend en zullen nooit sterven, jullie zijn gelukkig en zullen nooit verdriet meemaken!” Hoe zou jij je voelen als Allah (VVIH) dit tegen jou zou zeggen? Het maakt allemaal niet meer uit, je hebt eeuwige garantie, je hebt bereikt wat je wilt, je hebt het echte geluk en blijdschap bereikt! Deze woorden alleen zijn meer waard dan alles wat je in dit leven doet. Hoe kunnen mensen hun gebeden nog nalaten, in ruil voor al dit moois? Hoe kun je nog zonden begaan als je al deze dingen hebt gehoord?

Maar er is meer:

De profeet Moesa (Mozes (vzmh4)) vroeg aan Allah (VVIH): “O Allah, wie heeft de laagte gradatie in het paradijs?”
Allah (VVIH) zei: “Degene die de laagste gradatie heeft, is diegene die het laatste uit het vuur komt. Elke keer als hij eruit probeert te komen, wordt hij weer teruggetrokken. Hij probeert het weer en hij wordt teruggetrokken, de derde keer komt hij eruit. Als hij eruit is, zegt hij: ‘Alle lof zij Allah, voor degene die mij van jou heeft gered.’ Daarna zeg ik tegen hem: ‘Mijn dienaar, ga Mijn paradijs binnen. Wil jij een bezit zo groot als de machtigste koning op aarde? Je krijgt net zoveel als de machtigste koning en dat nog een keer, en nog een keer en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer (5x), en daarbij krijg je alles wat je hart begeert.’” Dit is degene die het laagste niveau van het paradijs krijgt, hoe zit dat met degene die het hoogste bereikt? Zo groot is de Barmhartigheid van Allah (VVIH)!

De Profeet (vzzmh) zei ook: “Hij met de laagste gradatie heeft een bezit, als hij er 1.000 jaar doorheen loopt, heeft hij het nog steeds niet helemaal gezien. En hij met de hoogste gradatie bezichtigt Allah (VVIH) dag en nacht.”

Dag en nacht, wat zou je nog meer willen als je constant naar iets moois zit te kijken! En 1.000 jaar, stel je voor, paleizen, rivieren, dieren, bossen, voetbalvelden (als je ervan houdt) etc., allemaal voor jou!

De metgezellen vroegen eens aan de Profeet (vzzmh): “Beschrijf de gebouwen van het paradijs voor ons, Profeet van Allah.” De Profeet (vzzmh) antwoordde: “Een baksteen van goud en een baksteen van zilver, het cement is van musk en de kiezelsteentjes zijn parels. ” Stel je de geur van het paradijs eens voor, alleen het cement al is van muskus en de gebouwen, soebhaan Allah. Maar de hadieth (overlevering) is nog niet af, het mooiste is: “…en het plafond is de troon van de Barmhartige.” Dus boven al datgene, heb je nog altijd Allah bij je. Wat wensen wij nog meer? Hoe kun je het nog maken om jouw verplichtingen niet na te komen?

De volgende overlevering zou je ook aan het denken moeten zetten: “Een stukje van 1 meter in het paradijs is beter dan de wereld en wat erbij hoort.” Dus 1 vierkante meter in het paradijs is beter dan al het goede wat we hier op aarde hebben gezien? Alle blijdschap, alle feesten, etc.,1 vierkante meter uit het paradijs overwint dit alles? En dan te bedenken dat je nooit dat kleine stukje zult krijgen, maar meer, veel meer!.

De vrouwen in het paradijs:

De Profeet (vzzmh) zei: “Als een van de hor al-ain (gezel in het paradijs) een puntje van haar vinger naar buiten zou steken, lichten de hemelen en aarde daarvan op, zonder de zon en de maan.”
Allah (VVIH) zegt in hoofdstuk ar-Rahmaan, wat vertaald kan worden als: “Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten haar maagden, beminnelijk, van gelijke leeftijd.” (VBQ5 55:56) De Profeet (vzzmh) zei: “Als een vrouw haar paleis binnenkomt en tegen haar man praat, zal hij het hele paradijs vergeten.” Dus al die zaken die we hebben opgenoemd vergeet hij in een paar seconden, door zijn eigen vrouw.

In de tijd van de metgezellen kwam het eens voor dat als er een briesje langs kwam, een metgezel zei dat hij daarin de geur van het paradijs rook. Aan het begin van een veldslag rook ieder de geur van het paradijs op bepaalde plaatsen, als men na het gevecht ernaar op zoek ging, lagen de martelaren precies daar waar ze geur van het paradijs roken voordat de slag begon. Soebhaan Allah, de Profeet (vzzmh) zegt: “De geur van het paradijs is te ruiken van een afstand van 500 jaar!” Dus de metgezellen stonden zo dicht bij het paradijs, en wij, staan wij verder dan een reis van 500 jaar van het paradijs?

Er is nog een punt: Adam (vzmh) werd toen hij geschapen werd in het paradijs gezet, velen van ons denken dat dat zijn huis en eeuwige verblijfplaats was, maar let op het volgende vers, voordat Allah (VVIH) Adam schiep. Wat Allah zegt kan vertaald worden als: “En toen uw Heer tot de Engelen zeide: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen,"” (VBQ al-Baqara: 30). Dus het paradijs was zijn eerste thuis, het is alsof Allah tegen ons wil zeggen: dat is waar jullie vandaan komen dus zorg ervoor dat je daar terugkomt! Je kunt het vergelijken met het verlangen naar je vaderland, hier in het wereldse leven. Zo moeten wij ook naar het paradijs verlangen.

Tenslotte nog een mooi moment: Allah (VVIH) zal de mensen van het paradijs bij zich roepen en zeggen: “Mijn dienaren, Ik wil dat jullie Mij komen bezoeken!” Dan komt iedereen rond de troon van Allah (VVIH) zitten. Allah zegt: “Vrede zij met jullie allen.” Zij antwoorden: “O Allah, U bent de Vrede en de vrede komt van U, geprezen zij U, de meest Barmhartige en Vrijgevige.” Allah zegt: “Wens iets.”
Zij antwoorden: “Wij wensen slechts het aanschouwen van Uw gezicht.” Allah (VVIH) benadert iedereen persoonlijk en zegt: “Mijn dienaar, Ik ben tevreden over jou, ben jij ook tevreden over Mij? Herinner je je die zonde, en die zonde, en die zonde?” De dienaar zegt: “Maar Allah, U had mij toch vergeven?” Allah (VVIH) zegt dan: “Zeer zeker, met Mijn vergeving heb je jouw status in het paradijs bereikt. Wens maar Mijn dienaar!” De dienaar begint op te noemen: “Ik wil dat, en dat, en ook nog dat mijn Heer, en dat en dat…” Totdat de dienaar niks meer weet, dan zegt Allah (VVIH): “Ben je dat en dat en dat niet vergeten?”
Hoe Barmhartig is onze Heer? Zouden wij al dit goede van ons willen laten schieten voor het korte leven dat wij hier doorbrengen? Al-hamdoelillah (Godzijdank) het is ramadaan, de heilige maand, de maand van de grote gunsten, een grote kans om dit alles waar te maken, laat deze kans niet voorbij gaan.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
1 Vrede en zegeningen zij met hem.

2 Verheerlijkt en Verheven is Hij.

3 Een streek die het geheel of een gedeelte van Palestina, Jordanië, Libanon en Syrië beslaat.

4 Vrede zij met hem.

5 Vertaling van de Betekenis van de Qoer'aan. Dit is een vertaling van wat er tot nu toe begrepen is van het gestelde Qoer'aanvers. Het lezen van de vertaalde betekenis van de Qoer'aan kan op geen enkele manier het lezen in de Arabische taal vervangen, de taal waarin het geopenbaard is.

 

Amr Khaled

Vertaal door: Dar Altarjama

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gelezen: 100638 keer Laatst aangepast op donderdag, 13 december 2012 22:11

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

2 reacties

  • Reactielink nn zondag, 06 januari 2008 13:20 Geplaatst door nn

    :grin

  • Reactielink Anissa zondag, 16 september 2007 20:28 Geplaatst door Anissa

    Mashallah..Allahoema te gfarna, te hdiena.. Allah, moge Hij onze zonden vergeven en ons op t juiste pad leiden inshaala..Yarab..

Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld