Breaking News
dinsdag, 25 september 2007 01:51

Eenheid is een barmhartigheid en verdeeldheid is een kwelling

Geschreven door  imam Abdelilah Elamrani
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Image Één van de grootste rampen waar deze gemeenschap (oemma) mee te maken heeft gehad, waardoor zij achteruit is gegaan en behoorlijk beïnvloed is, is verdeeldheid door onenigheid en verschil. Wat wel zeker is, is dat er niet alleen vandaag de dag verschil is, maar dat er altijd al verschil is geweest, dus ook in de oemma’s voor deze oemma. Het is iets wat in dit leven hoort. Geen enkele macht op de wereld kan verschil verbieden. Er is verschil in kleur, in ras, in...

Bismillahi Rahmani Rahim. In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle en vrede zij met zijn profeet Mohammed (saaws).

Één van de grootste rampen waar deze gemeenschap (oemma) mee te maken heeft gehad, waardoor zij achteruit is gegaan en behoorlijk beïnvloed is, is verdeeldheid door onenigheid en verschil. Wat wel zeker is, is dat er niet alleen vandaag de dag verschil is, maar dat er altijd al verschil is geweest, dus ook in de oemma’s voor deze oemma. Het is iets wat in dit leven hoort. Geen enkele macht op de wereld kan verschil verbieden. Er is verschil in kleur, in ras, in uiterlijk, in smaak, in karakter, in denkwijze, in temperament, in aard, in mening. Kortom verschil moet er zijn. Allah (swt) heeft gezegd:
{Maar zij bleven van mening verschillen. Behalve wie jouw Heer begenadigd heeft}.

Onenigheid en verschil hebben zowel een positief als een negatief karakter. Om goed onderscheid te kunnen maken tussen het positieve en het negatieve uit onenigheid, moeten we voldoende kennis hebben van onze godsdienst. Allah (swt) heeft ons nl. laten zien wat wij moeten doen als er onenigheid is.

Allah (swt) zegt:
{Als jullie over iets van menig verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste dag geloven}

En in dezelfde sura zegt Allah (swt) ook:
{Bij jouw Heer, zij geloven niet, totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden(het dan) volledig}

Onze profeet (saaws) heeft ons tevens laten zien dat onenigheid met een positief karakter absoluut nooit gepaard gaat met vijandigheid en afstandneming en ook nooit, zoals we in het hedendaagse leven zien, de oorzaak kan zijn in verdeeldheid, partijvorming, haat, of het van ongeloof, toevoeging of zondigheid, beschuldigen van de andere partij. Daarom heeft Allah (swt) deze oemma gewaarschuwd voor het onheil verdeeldheid.

Allah (swt) heeft gezegd:
{Zeg:”Hij is de Machthebber Die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan of van onder jullie voeten, of Hij verwart jullie in (verschillende) groeperingen en laat sommigen van jullie de wraak van anderen proeven}

Er is overgeleverd dat de profeet (saaws) heeft gezegd: “eenheid is een barmhartigheid en verdeeldheid is een kwelling”.Het is niet verkeerd om met elkaar van mening te verschillen, maar het is wel verkeerd als dit onderlinge verdeeldheid met zich meebrengt. Zelfs de profeten die gestuurd zijn met de boodschap om de mensen te verenigen en verdeeldheid onder de mensen tegen te gaan, waren vrij om onderling van mening te verschillen.

Van de profeten die onderling van mening verschilden kunnen we een aantal voorbeeld noemen:

Moesa en Haroen:
{Hij (Moesa) zei: “O Haroen, wat hield jou tegen toen jij hen zag dwalen? Om mij te volgen? Ben jij dan ongehoorzaam aan mijn bevel geweest?” Hij ( Haroen) zei: “Zoon van mijn moeder, grijp mij niet bij mijn baard of bij mijn hoofd. Voorwaar, ik was bang dat jij zou zeggen: ‘Jij hebt de Kinderen van Israël verdeeld en jij hebt mijn woorden niet in acht genomen’”.}

De profeet Moesa (as) verschilde ook van mening met Algidr. Het verhaal is wellicht bekend en staat in surat Alkahf. Ook Dawoed en Soelaymaan verschilden van mening:
{En (gedenkt) Dawoed en Soelaymaan toen zij een oordeel gaven over het akkerland, waarop de schapen van het volk grazend rondgelopen hadden. En Wij waren getuigen van hun oordeel. En Wij deden Soelaymaan (de zaak) begrijpen}

En Adam en Moesa. Maar bij al deze profeten leidde hun meningsverschil niet tot verdeeldheid of afstandneming van elkaar.

Ook de engelen van barmhartigheid en de engelen van kwelling verschilden van mening over de man die honderd mensen had vermoord. Toen hij tussen twee dorpen overleden was, meende elk van deze groep engelen het recht te hebben de ziel van deze man mee te nemen, bij de ene groep is dit naar het paradijs en bij de andere naar de hel.

Verschil bestaat en zit in de aard van de mens. De metgezellen en volgelingen van de profeet (saaws) verschilden ook van mening, maar zij waren alert en oplettend als het gaat om het reinigen van hun harten, broederschap en respect voor elkaar. Zo was Abdullah ibno Mas3oed op een dag achter Othman ibno 3affaan een gebed met 4 rak3aat aan het bidden tijdens de hadjperiode. Men vroeg hem toen: “Hoe kan je nou 4 rak3aat bidden en je hebt ditzelfde gebed met de profeet (saaws) en Aboebakr en Omar in Mina verkort (d.w.z. 2 rak3aat) verricht?” Hij zei: “Maar tegenstrijdigheid is slecht”. Ibno Mas3oed verschilde van Omar ibno Lgattaab in zeker honderd dingen. Een voorbeeld daarvan is dat Omar vindt dat iemand die ontucht heeft gepleegd moet trouwen met die vrouw met wie hij in overtreding is geweest. Ibno Mas3oed vindt dat niet. En toch hebben we ondanks deze verschillen veel kunnen lezen over dat Omar, ibno Mas3oed vaak geprezen heeft en omgekeerd ook dat Ibno Mas3oed Omar geprezen heeft.

Ali ibno Abi Talib verschilde van mening met Othman ibno 3affaan in verschillende dingen. Één van deze dingen is de qiraan in de hadj. Ook oemmo lmominien Aicha verschilde van mening met Ibno 3abbaas over het zien van Allah (swt) door de profeet (saaws) tijdens de hemelvaart. De meeste geleerden zijn het eens met Ibno 3abbaas, en tonen respect en liefde voor degenen die het eens zijn met Aicha. Ook Aboebakr en Omar verschilden van mening in zeker meer dan dertig zaken. Maar dit verschil had geen invloed op hun vriendschap en liefde voor elkaar. De imams van de 4 wetscholen verschilden, zoals algemeen bekend is, van mening over veel uiteenlopende zaken. Maar ze hadden elkaar lief, respecteerden elkaar en waren broeders.

Deze imams volgden de adviezen die de profeet aan zijn metgezellen gaf . Annas ibno Maalik heeft gezegd: “wij waren op reis en onder ons waren vastenden en niet vastenden en mensen die gewoon bidden en mensen die verkort bidden, en toch verweet niemand het een ander.” Zo heeft de profeet (saaws) de liefde voor deze godsdienst en de liefde voor elkaar in de harten van zijn metgezellen gezaaid en dit met de onderlinge verschillen die na veel inspanning en kennis opdoen zijn ontstaan. Er is overgeleverd dat de profeet (saaws) tegen zijn metgezellen heeft gezegd: “Laat niemand de asr bidden tot in Banoe Korayda”. De metgezellen verschilden toen van mening over deze uitspraak van de profeet (saaws). Sommigen namen de uitspraak niet al te letterlijk en vonden dat de profeet (saaws) gewoon bedoelde dat ze snel moesten komen. Deze groep heeft het asr-gebed onderweg verricht. Anderen vonden dat ze de asr pas moesten bidden als ze in Banoe Korayda waren aangekomen. Toen ze aangekomen waren, legden ze het meningsverschil aan de profeet (saaws) voor. Deze verweet het niemand en vertelde ze dat hun gebed allemaal juist was.

Wat we tegenwoordig zien aan slechte zaken ( zoals haat, uitschelden, afstand nemen van elkaar, verdeeldheid, vijandigheid etc.) komt eigenlijk allemaal voort uit onvoldoende kennis van de godsdienst, verwaandheid, hoogmoed en onbegrip. Sommige extremisten, die niet weten wat vergeven is en niet begrijpen dat verschil er moet zijn binnen de gemeenschap en dat het een barmhartigheid is, gaan snel over tot het beschuldigen van diegene van ongeloof, zonde, of toevoeging (aan godsdienst). En wanneer zij mensen iets niet zien doen, zelfs in de dingen die alleen maar gewenst zijn en niet verplicht, spreken ze die mensen streng aan en behandelen ze onvriendelijk en wreed alsof ze een misdaad hebben gepleegd. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand niet gaat zitten voordat hij overgaat naar de 2e of 4e rak3a, terwijl deze zithouding hier niet eens verplicht is. Of dat men iemand gaat aanspreken die niet de “tahiyyat almasjid” (moskeegroet) bidt wanneer de imam preekt op vrijdag, of wanneer iemand ( van de heren) lange kleding draagt etc. etc. En zo zijn er nog meer dingen te noemen waar de geleerden over verschilden en waarbij het niet nodig is om iemand daarover wreed te behandelen. Want dat is juist een grote fout. Verlichting, vriendelijkheid, zachtheid en barmhartigheid zijn dingen die noodzakelijk zijn bij de omgang met elkaar.

Toen de profeet (saaws) Mo3aad ibno Djabal en Moessa Alash3ari naar Yemen stuurde, zei hij tegen hen: “Verlicht, en maak niet moeilijk. Breng goed nieuws en voorkom afkeer”. Zo was de profeet (saws), zo heeft hij ons de dingen geleerd en zo heeft Allah (swt) hem bevolen te zijn. In surat Ali Imraan zegt Allah (swt):
{En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan.}

Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak. En wanneer je dan besloten hebt, vertrouw dan op Allah. Voorwaar, Allah houdt van degenen die (op Allah) vertrouwen.}
En in surat Al qalam zegt Allah (swt):
{En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.}

Wasalla Allaho 3ala sayyidina Mohammadin wa3ala aalihi wasahbih.

Imam Abdelilah Elamrani

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gelezen: 97105 keer Laatst aangepast op donderdag, 13 december 2012 22:11

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Meer in deze categorie: Islam en tolerantie »

1 Reactie

 • Reactielink Omar woensdag, 12 maart 2008 02:50 Geplaatst door Omar

  Asalamoe 3alaykoum waRahmatoe\'Allahie wabarakatoeh,

  Ik had een vraag in sha Allah betreffende het laatste deel van stuk.

  Het stuk dat ik bedoel om precies te zijn is deze:
  Toen de profeet (saaws) Mo3aad ibno Djabal en Moessa Alash3ari naar Yemen stuurde, zei hij tegen hen: “Verlicht, en maak niet moeilijk. Breng goed nieuws en voorkom afkeer”. Zo was de profeet (saws), zo heeft hij ons de dingen geleerd en zo heeft Allah (swt) hem bevolen te zijn.

  Ik wil in sha Allah enkel even weten waar dit vandaan is gehaald.

  Moge Allah degene belonen die mij hierbij kan helpen.

  Baraka Allahie fiekoum,

  Asalamoe 3alaykoum waRa7matoe\' Allahie

Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld