Breaking News
Image Dit is de maand waarin wij hopen onze ziel ‘op te voeden’, niet alleen voor deze 30 dagen, maar insja’ Allah (met Gods wil) ook voor na de ramadaan, want alleen dan heeft het nut. De Profeet (vzzmh1) zei: “De beste daden zijn de daden die continu zijn.” Wij leren hieruit dat we niet in een keer veel moeten doen van wat er van ons verwacht wordt, maar dat alles juist stap voor stap moet gebeuren. Langzaam opbouwen.
Image Van jongs af aan horen we van onze ouders, leraren en leraressen, dat we veel van Allah (VVIH1) moeten houden, en dat die en die metgezel die zoveel van Allah hield, aan het einde dat en dat bereikte.
Maar hoe zit het met het omgekeerde? Houdt Allah ook van ons? Hoeveel houdt Allah van ons? Dat is waar het dit keer over gaat: de liefde van Allah (VVIH). Hoeveel houdt Allah (VVIH) van ons? Hoe is onze relatie met Allah (VVIH)? Wij moeten goed in de gaten houden dat onze relatie tot Allah (VVIH) gebaseerd is op liefde.

amrkhaled.gifDeze lezing gaat over alles wat je over de ramadan moet weten.
Wat zijn jouw plannen dit jaar? Ben je tevreden over de vorige ramadan? Ben je er geestelijk klaar voor? Hoe ga je de ramadan tegemoet? Zoals altijd of doe je het deze keer anders?

 

Allah heeft naar ieder volk een profeet gestuurd met de boodschap hen op te roepen in Allah te geloven en Hem geen deelgenoten toe te kennen. Het was aan de mens deze boodschap al dan niet te accepteren, want Allah heeft de mens naast het vermogen om kennis te vergaren, verstand gegeven om mee te denken en een geweten om recht en onrecht te onderscheiden; en bovendien een wil waarmee hij tot op zekere hoogte vrij is om te kiezen en te streven. Allah heeft hem dus een vrije wil gegeven, zodat hij kan kiezen en handelen naar believen: geloof of ongeloof.
Jij noch ik kwamen toevallig tot leven. Zo is het ook met het uitgestrekte universum om ons heen en alle veelvoudige schepsels daarin, zijn niets anders dan een schepping van de Schepper aller scheppers, die alles volgens een bepaalde orde heeft geschapen. De mens, zoals andere dingen en wezens in dit universum, is Zijn schepping.
De moslim gelooft in het bestaan van engelen, nobele schepselen, geschapen uit licht zoals de mens uit klei geschapen is en de geesten uit helder vuur. De engelen zijn belast met het vervullen van verschillende opdrachten en hebben geen eigen wil: er zijn er die de schepselen beschermen, die hun handelingen registreren, die zich bezighouden met het paradijs en zijn geneugten, of met de hel en zijn martelingen, en ook die Allah dag en nacht verheerlijken zonder moe te worden.
Doordat de tradities van de moslimvolkeren gebaseerd zijn op de Islamitische gewoontes zal het voor een Marokkaan, die naar Egypte reist, niet moeilijk zijn om de gewoontes van de mensen daar te begrijpen, en evenmin zal hij zich een buitenstaander voelen. Moslimvrouwen uit Algerije zullen niet stomverbaasd zijn bij het zien van Turkse vrouwen, die Islamitische kleding dragen. Zo ook het suikerfeest en het offerfeest dragen aan..

"Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Ongeschapene. Hij heeft u het Boek met de waarheid geopenbaard en bevestigde wat daaraan vooraf was gegaan en Hij zond daarvoor de Thora en het Evangelie. Hiervoor (voor de Koran) als leiding voor de mensen en Hij heeft het 'onderscheid' geopenbaard (3:2-3)

De centrale doctrine van Islam heeft betrekking op de Eenheid van God ; er is niets of niemand anders die het waard is aanbeden te worden dan God. Hij is Volmaakt, Heilig en Eeuwig. Hij is de meest Barmhartige, de meest Genadevolle, en de Almachtigste. Hij heeft geen deelgenoten. Hij is de enige, Hij is zichzelf genoeg. Hij verwekt niet, noch is hij verwekt, en niets is Hem in enig opzicht gelijk. De Islam brengt een permanente relatie met God tot stand waardoor we bewust worden van zijn aanwezigheid als onze Helper in al onze bezigheden, tijdens ons aardse leven.
Een van de eerste rechten van een kind is het recht op een naam; het is aanbevolen een goede en betekenisvolle naam uit te kiezen.Verder is het aanbevolen om de geboorte van het kind op de zevende dag te vieren. Dit houdt in dat op de dag dat het kind zeven dagen wordt:
De Islam legt een grote nadruk op het belang om met eerbied op te zien tegen de ouders en hen goede diensten te bewijzen met het gehele hart en hen dankbaar te zijn, omdat zij zich geen moeite gespaard hebben om hun kinderen op te laten groeien. In de Koran (vertaling) staat hierover:
Daar waar een Monarchie de regels van de Shari'a hanteerde, werden minderheden autonoom en onafhankelijk verklaard. Minderheden werden in eigen waarde gelaten, mochten eigen tradities behouden en werden beschermd. In Europa werden daarentegen de minderheden niet geaccepteerd.
De woorden van een moslim zouden onberispelijk moeten zijn en als voorbeeld moeten dienen voor oprechte rechtschapenheid. Hij moet de principes van vertrouwen in zijn dagelijkse leven toepassen en zich inzetten voor de islamitische gemeenschap, gebaseerd op de juiste toepassing van de islamitsche leringen dat gebaseerd is op correcte geloofsbelijdenis. Zonder goede begrippen van de geloofsbelijdenis zal er geen vruchtbare bodem zijn voor het behalen van dit doel.

De eerste schepping van de mensen is het bewijs dat de mens na zijn dood nog een keer geschapen kan worden. De eerste keer dat Allah ons het leven schonk was het vanuit niets. Alleen al fysiek gezien, is een mensenlichaam zeer complex. Te complex om zijn ontstaan aan toeval toe te schrijven. De mens is in wezen een teken van Allah. Het fysieke mensenlichaam, zijn vermogens, het heelal, constante voortzetting van de schepping, complexe levenskring en de samenhang tussen dit alles zijn allen bewijzen van het bestaan van Allah.

Het is jullie welbekend dat de niet-islamitische beschavingen een vijandige houding tegenover de Islam innemen en uiterst op hun hoede zijn voor de heerschappij van de Islam waar ter wereld dan ook. En in de naam van democratie en rechtvaardigheid wordt de ontwikkeling van islamitische gemeenschappen in de kiemen gesmoord.
Een van de poorten van het Paradijs wordt de "Poort van Riaan" genoemd, de "Poort der verfrissingen". Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan.
Er zal gezegd worden : " Waar zijn degenen die vasten ? " Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten worden." (Overgeleverd door Abu Sonni en Abu Naim).
Polygamie is de situatie waarin een persoon meerdere partners heeft. Helaas wordt vaak nogal negatief hierover gesproken. En zolang moslims hier slechts een verontschuldigende houding weten te stellen, zonder veel kennis over dit onderwerp, zullen de vooroordelen en het onbegrip nog lang blijven bestaan:
De heilige plaatsen die aangedaan worden tijdens de Hadj hebben hun oorsprong in de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het leven van Ibrahiem (as). Zoals het om de Ka3ba lopen, het heen en weer lopen tussen Saffaa en Marwah, het verblijf te Mina en het offeren van een dier.
Offerfeest is een van de rituelen van de Islam en een van grootste vormen van aanbidding van Allah. Het is zowel door de Koran als de Soennah aangegeven.
Allah (swt) zei:
Bid daarom tot uw Heer en offer. (108:2)
En Hij zei : Zeg: "Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden." (6.162)
Palestina is een Arabische land sinds het begin van leven op aarde. De mens leefde in den beginne in bepaalde vruchtbare centra op aarde zoals het twee stromenland (het huidige Irak en Iran), Egypte, sommige streken van Europa en het Arabisch schiereiland ( de huidige landen Saudie-Arabie en Jemen). Toen het aantal bewoners van het Arabisch schiereiland begon te groeien en het klimaat veranderde, werd het leven voor de mensen daar erg moeilijk, hetgeen leidde tot golven van migratie.
Pagina 2 van 3

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld