Breaking News

ramadan_moskee.jpg"De maand Ramadan is het waarin de Koran werd neergezonden als een leidraad voor de mensen en als duidelijke bewijzen van de leidraad en het reddend onderscheidingsmiddel".
Zo zien we dat in de maand Ramadan de Koran werd neergezonden en dit is het belangrijkste aspect van de maand Ramadan en van de Islam. Want met het ontvangen van de eerste openbaring werd Mohammed (vzmh) profeet. Een belangrijker gebeurtenis voor de Islam kan niet bestaan.

De letterlijke betekenis van Islam betekent overgave aan de wil van de enige echte God. Dit houdt in dat men afstand moet nemen van andere afgoden, alleen God moet aanbeden worden. De Islam is niet alleen gebracht door de profeet Mohammed (vzmh), maar ook door alle vorige profeten. De Islam is de ware religie die door de komst van de laatste profeet Mohammed (vzmh) is volmaakt.

De vrouw heeft het recht om zelf een besluit te nemen over haar huwelijk, haar vader mag haar niet dwingen om met iemand te trouwen waar ze bezwaar tegen heeft. Zoals al eerder vermeld is mag de vrouw zelf haar huwelijkspartner uikiezen, dit betekent ook dat wanneer de vrouw een geschikt huwelijkspartner heeft gevonden, hem ten huwelijk mag vragen.

Zoals bij het Jodendom had de vrouw vroeger geen enkele recht (zoals erfrecht etc.). Er werd alleen van haar verwacht om kinderen te krijgen en op te voeden. Wanneer de vrouw menstrueerde mocht er geen CONTACT met haar worden gemaakt in alle opzichten niet, dus de vrouw werd niet aangeraakt. Als ze wilde eten werd ze gevoerd.
Pagina 3 van 3

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld