Breaking News

Aan het einde van de vijftiende eeuw, werden de Joden gedwongen het katholieke Spanje te verlaten. Een grote groep vestigde zich toen in Marokko. De sultan gaf de Joodse gemeenschap speciale bescherming waardoor zij in alle rust en openheid kon leven.

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld