Breaking News

Anti-Islam-hetze

 • woensdag, juli 31 2002
 • Geschreven door  Kalila
Ik wil in het kader van de heftig aan de gang zijnde anti-Islâm-hetze in Nederland een woordje richten tot al die mensen die eigenlijk geen flauw idee hebben over wat de Islâm nu eigenlijk echt is. Ik wil tevens die mensen die zichzelf moslim noemen oproepen om weer te gaan leven volgens de oorspronkelijke beginselen van de Islâm zodat zij, zoals weleer, het goede voorbeeld kunnen geven en een juiste indruk achterlaten bij de niet-moslims.
Ik wil in het kader van de heftig aan de gang zijnde anti-Islâm-hetze in Nederland een woordje richten tot al die mensen die eigenlijk geen flauw idee hebben over wat de Islâm nu eigenlijk echt is. Ik wil tevens die mensen die zichzelf moslim noemen oproepen om weer te gaan leven volgens de oorspronkelijke beginselen van de Islâm zodat zij, zoals weleer, het goede voorbeeld kunnen geven en een juiste indruk achterlaten bij de niet-moslims. Ik wil mensen ook oproepen om niet alles te geloven wat de media ons voorhoudt. Voor heel veel mensen is de TV de enige bron van informatie omtrent de Islâm, een bron die, als het over dit onderwerp gaat, nou niet bepaald uitblinkt qua correctheid en objectiviteit.

De TV laat graag uitzonderlijke en/of extreme gevallen zien, blaast deze op en stelt deze vervolgens voor alsof het hier ging om iets wat algemeen gangbaar of acceptabel is in de moslimgemeenschap. Het gevolg is: een hopeloos eenzijdig en verdraaid beeld. Het is net zoiets als dat je het Christendom zou willen begrijpen door uitsluitend te kijken naar de geschiedenis van Nazi-Duitsland of door de talrijke bloedige oorlogen die in Europa gevoerd zijn te gaan bestuderen ... Stelt u zich voor: wat zou men wel niet kunnen denken van het Christendom als je zou gaan kijken naar de enorme AIDS-epidemie die zich manifesteert in de Joods-Christelijke gemeenschappen? Of als men zou kijken naar alle sex-schandalen die zich in menig klooster hebben afgespeeld?

Een goed voorbeeld hiervan is de door de media geïntroduceerde slogan "de wereld na 11 september" ... Toen echter de extremistische katholiek Timothy McVeigh een heel gebouw met daarin vele honderden mensen opblies las je niet zulke slogans. "De wereld na Timothy McVeigh" ... En wanneer in Nederland de Nederlandse hogescholen fraude plegen wordt er geen melding gemaakt van "christelijke scholen", nee, er staat gewoon "scholen". Rechtse christenen in Amerika kunnen rustig hun gang gaan zonder dat ineens iedereen met de beschuldigende vinger richting alle katholieken gaat wijzen. Maar als echter één iemand die vermoedelijk moslim is iets verkeerds doet, dan koppen meteen alle kranten "Moslim doet dit of dat", dat is onrechtvaardig!

Religie schijnt alleen dan vermeld te moeten worden wanneer het (vermoedelijk) om moslims gaat. Las u ooit "christelijke Serviërs" slachten duizenden Bosnische moslims af? Nee. Heeft u ooit gelezen dat "christelijke extremisten" elkaar in Noord-Ierland de kop inslaan? Nee. Vermeldt een krant ooit dat katholieke terroristen stenen naar onschuldige schoolgaande kinderen gooien in Noord-Ierland? Mmm ... En waarom worden Palestijnen die zichzelf, hun familie en hun eigendommen op legitieme verdedigen tegen een bezetter keer op keer weer betitteld als "terroristen", terwijl de bezetter met goedkeuren van "de beschaafde wereld" rustig genocide mag plagen op een onschuldige bevolking of hen in concentratiekampen mag plaatsen? Gingen de vlaggen in Nederland ooit halfstok voor de honderdduizenden onschuldige kinderen die in Iraq het leven hebben gelaten door een gebrek aldaar aan medicijnen en voedsel?

Islâm betekent: het vinden van rust, vrede en tevredenheid door vrijwillige en natuurlijke overgave aan de alomaanwezige goddelijke entiteit die we in het Nederlands "God" noemen. Dat is dezelfde God als die van de Joden en Christenen, overigens. Een moslim is iemand die gelooft in God en al Zijn Profeten en in Diens laatste Boodschap. De Islâm is een allesomvattende levensfilosofie met meer dan 1,5 miljard aanhangers, verdeeld over meer dan 4000 ethnische groeperingen over de hele wereld. Het grootste moslimland is Indonesië met meer dan 200 miljoen gelovigen. De Arabische bevolking vormt minder dan 20% van de totale moslimgemeenschap.

Het aantal autochtone moslims in Europa en Amerika groeit zienderogen, God zij dank, op de wijze die zo typisch is voor de Islâm: via kennis en door het overnemen van de inspirerende levenswijze van de moslims met wie men contact heeft gehad.

De Islâm is een theocentrische levensfilosofie waarbij aanbidding van God centraal staat, dat in tegenstelling tot de westerse wereld die vooral egocentrisch georiënteerd is. God is Degene die ons gemaakt heeft en Die ons dus het beste kent, Hem zijn we dankbaar voor alles wat Hij ons gegeven heeft.

De Islâm staat heel dicht bij het Christendom als het gaat om waarden en normen als: naastenliefde, geduld, vrijgevigheid, menslievendheid, enz. en wordt o.a. daarom in Europa al reeds vanaf de Middeleeuwen als een bedreiging gezien en alsdusdanig bestreden en zwart gemaakt. Die anti-islamitische houding is in allerlei middeleeuwse werken uit Europa terug te vinden zoals de "Inferno" van Dante Alighieri die de laatste Profeet, vrede zij met Hem, in de hel plaatst. Het is vooral de toenmalige clerus die schuld heeft aan de demonisatie van de Islâm en dit proces werkt door tot op de dag van vandaag.

Nog steeds wordt door niet-moslims en zogenaamde "deskundigen" verkeerde informatie over de Islâm verspreid in het westen. In de media worden graag allerlei details uit ons geloof uit hun context gerukt en aan de orde gebracht, terwijl men nog niet eens de hoofdlijnen van de Islâm goed kent. Op die manier worden allerlei per definitie onzinnige discussies gevoerd door niet-moslims over onderwerpen als bv. homosexualiteit, waarvan overigens de definitie in de Islâm heel anders is dan in de westerse wereld. Maar nogmaals: wat voor zin heeft het een maatschppelijke discussie hierover op te starten terwijl de maatschappij niet eens de basis van de Islâm kent of begrijpt? Als je niet eens kan lopen moet je niet trachten te willen gaan rennen, toch? Er is studie nodig, ook door moslims, voortdurende studie om de Islâm goed te kunnen begrijpen en goed over te kunnen brengen.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 13731 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Columns

2 reacties

 • Reactielink bles zaterdag, 03 april 2010 05:33 Geplaatst door bles

  Geloog me , als ze ons zouden kunnen uitroeien dan zouden ze dit niet kunnen laten . We zijn allemaal onder geschikt in hun ogen . Dus een grote opstand tegen dit gevaar zou echt gerechtigt zijn . Verdedig onze vrijerechten en laat je niet ondersneeuwen door dit Moslim gelul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Reactielink Ahmed Occi dinsdag, 21 juli 2009 13:06 Geplaatst door Ahmed Occi

  Beste Kalila,

  U hebt last van Calimero gedrag! Oh, oh, oh, wat wordt de Islam dwarsgezeten. U bent slecht geïnformeerd of wil gewoon niet beter weten of leest de verkeerde kranten. Makkelijk hoor Kalila!
  Ook met betrekking tot de theologische geschiedenis van het Christendom en de Islam bent u slecht onderricht. Kent u ook de geschiedenis van Johannes van Damascus? Gaat u eerst eens verdiepen! Een stuk vol éénzijdige islamonzin.

Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld