Breaking News

Wij Samen voor de Wet Samen!…??

  • woensdag, dec 20 2000
  • Geschreven door  Abdessamad
Minderhedenorganisaties (o.a. FORUM, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) stappen naar de rechter om naleving af te dwingen van de Wet Samen. Deze wet dwingt bedrijven om elk jaar te rapporteren hoeveel allochtonen ze in dienst hebben. Ook moeten ondernemingen aangeven welke actie ze ondernemen om het aantal allochtonen binnen hun personeelsbestand te vergroten.
Minderhedenorganisaties (o.a. FORUM, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) stappen naar de rechter om naleving af te dwingen van de Wet Samen. Deze wet dwingt bedrijven om elk jaar te rapporteren hoeveel allochtonen ze in dienst hebben. Ook moeten ondernemingen aangeven welke actie ze ondernemen om het aantal allochtonen binnen hun personeelsbestand te vergroten. Onderzoeken hebben tot nu toe steeds uitgewezen dat de meeste bedrijven niet aan deze verplichting voldoen. (Bron: ANP).

Enige tijd geleden is deze Wet Samen in het leven geroepen om de participatiegraad van 'allochtonen' in de beroepsbevolking te verhogen. Deze wet is toendertijd ingevoerd omdat uit verschillende onderzoeken gebleken is dat de werkloosheid onder 'allochtonen' aanzienlijk hoger bleek (en blijkt) te zijn dan onder 'autochtonen'. Om deze 'scheefgroei' tussen de allochtone en autochtone arbeidsparticipatie recht te trekken, is deze wet dus ingevoerd. Wat betreft het afdwingen van de Wet Samen is nog het een en ander te melden. Tot nu toe heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken namelijk geen maatregelen getroffen tegen weigerachtige bedrijven. Het ministerie hoopt de bedrijven via vriendelijke overreding zover te krijgen mee te werken. Aan de andere kant is de organisatie Forum van mening dat de overheid lang genoeg vriendelijk is geweest. Nu willen wij, het Maghreb-online team, jullie als lezer de gelegenheid geven een mening te geven omtrent het nut van deze wet en het afdwingen daarvan.

Is het niet zo dat je bedrijven in een land als Nederland beter niet teveel regels kan opleggen? Wie weet glijden we in Nederland straks op deze manier van een vrije marktmodel naar een (Marxistisch) centraal geleide planeconomie? De Nederlandse overheid kan maar beter oppassen met het opleggen van regels zoals de Wet Samen indien zij haar geloof in het mechanisme van vraag en aanbod niet wil verliezen! Of is de vrijheid van ondernemerschap en dus de vrijheid om zelf je werknemer te mogen kiezen (welke vrijheid door die wet beperkt zal worden) misschien toch niet zo belangrijk voor 'ons'? Nee toch, vrijheid gaat toch boven alles??

Maar is het niet belangrijk dat een ieder recht heeft op gelijke kansen op een werkplek? Dat is toch het doel van de Wet Samen? Is deze wet niet uiteindelijk ook een uitvloeisel van de sociale grondrechten en het anti-discriminatiebeginsel (art. 1 Grondwet), die een ontzettend belangrijk onderdeel van het Nederlands rechtsstelsel vormen? Ondernemers die over het algemeen van 'autochtoon' zijn zullen nogal terughoudend zijn in het aannemen van 'allochtonen'. Dan is dát toch een goede reden om het afdwingen van de Wet Samen te steunen? Het is toch belangrijk dat één ieder (zowel 'autochtoon' of 'allochtoon') hier in Nederland het recht heeft op een gelijke kans op de arbeidsmarkt? Of mag dit laatste recht toch niet zó ver gaan dat het de vrijheid van ondernemen (en het marktmodel) frustreert!?

Hoe dan ook wij van Maghreb-online zijn zeer geïnteresseerd in jullie mening!!

Maghreb-online Team

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 11996 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Hot Topic
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld