Breaking News

De leugen van de leeftijd

  • donderdag, sept 04 2003
  • Geschreven door  Najet

Tijdens een gesprek dat ik laatst voerde met een 26 jarige persoon - werd ik meerdere malen aangesproken met een zogenaamde leuk bedoelde naam. Deze naam luidde als volgt: "snotneus". Zoals bevestigd wordt door het gelach dat ik zelfs vanaf hier kan horen, een hele leuke naam! Na beleefd geïnformeerd te hebben naar mijn welbevindingen, kwam er weer een zogenaamde leuk bedoelde opmerking naar buiten. Het luidde als volgt:

Tijdens een gesprek dat ik laatst voerde met een 26 jarige persoon - werd ik meerdere malen aangesproken met een zogenaamde leuk bedoelde naam. Deze naam luidde als volgt: "snotneus". Zoals bevestigd wordt door het gelach dat ik zelfs vanaf hier kan horen, een hele leuke naam! Na beleefd geïnformeerd te hebben naar mijn welbevindingen, kwam er weer een zogenaamde leuk bedoelde opmerking naar buiten. Het luidde als volgt: "je neefjes en nichtjes zijn ook niet snugger dat ze naar hun tante luisteren. Welk kind luistert nou naar een ander kind?". Deze zogenaamde leuke naam en opmerking waren voor mij reden om opgekropte frustratie te uitten in de vorm van een debat.

Mijn gesprekspartner suggereerde - zoals vele anderen -, dat een hoge opleidingsniveau en een aardige leeftijd per definitie volwassenheid met zich meebrengt. Belachelijk naar mijn mening. Immers, wijsheid noch volwassenheid is leeftijdgebonden! Dat iemand ouder is en een hoge opleiding geniet, wil nog niet zeggen dat diegene intelligenter of wijzer is. Ieder individu behoort - volgens bepaalde ethische principes - respectvol te zijn jegens oudere personen. Volgens deze theorie moet bijvoorbeeld een 17 jarige per definitie beleefd en vooral respectvol zijn tegenover een 26 jarige. Niet het woord beleefdheid of respectvol stuit me tegen de borst, maar het getalletje 26. Waarom wordt ons niet geleerd om tegen ieder individu beleefd en respectvol te zijn mits het verdient is? Waarom wordt voortdurend gehamerd om men te oordelen naar leeftijd, als het veel realistischer en betrouwbaarder is om te kijken naar gedragingen en persoonlijkheden van individuen?

Ach ja, het feit dat een ouder iemand beweert dat men op het jaar wijzer wordt spreekt boekdelen. Het feit dat iemand een jaar ouder is geworden hoeft niet te betekenen dat de betreffende persoon ook wijzer is geworden. Diegene is een jaar ervaring rijker en kan uiteraard ook wijzer zijn geworden, maar dat hoeft niet per definitie. Niet de mate van jaren maar de mate waarin de betreffende persoon geleerd heeft van zijn ervaringen, de waarde van deze lessen heeft met wijsheid te maken. Volwassenheid en wijsheid worden altijd geassocieerd met leeftijd. Misschien wel realistisch, ergens zelfs begrijpelijk aangezien we zijn gaan geloven in de leugen van de leeftijd; "hoe ouder men is hoe meer volwassen en wijzer diegene is".

Nog een punt waar ik me persoonlijk aan erger is volgende. Men vult je persoonlijkheid, interesses etc. aan op je leeftijd. Tijdens een gesprek met personen die ouder zijn - na veel gedachten en interesses uitgewisseld te hebben -, wordt verwonderd opgemerkt dat je je niet als een 17 jarige gedraagt. Ik vraag me dan af hoe een 17 jarige zich behoort te gedragen? Ik vraag me af waar het boekje te koop is die iedereen gelezen blijkt te hebben, behalve ik? Het boekje waarin staat hoe men zich moet gedragen naar zijn leeftijd.

Niet leeftijd maakt je tot wat je bent, maar ervaringen en dingen die je meemaakt in je leven maken je tot wat je bent. In onze levens nemen negatieve momenten vaak de overhand. De dingen die ons overkomen en de paden die we bewandelen maken ons tot wat we zijn. Ik moet daarom zeggen dat ik geen seconde van mijn leven heb willen missen, hoeveel pijn en verdriet het me ook heeft gebracht. Het zijn de dingen die me maken tot wat ik ben en daar ben ik trots op - ondanks de mankementjes die mijn persoonlijkheid wellicht beschikt -.

Ik zie vele dingen om me heen gebeuren waar ik me zorgen over maak. Dingen die klein en onschuldig lijken, maar bij verandering veel positieve ontwikkelingen in onze duistere maatschappij teweeg kunnen brengen. Personen die continu op zoek zijn naar materiele bevredigingen, kost wat het kost. Mensen die een glimlach of groet niet waarderen. Zoals onze geliefde profeet in een hadith - overlevering - duidelijk heeft gemaakt is zelfs een glimlach liefdadigheid - Sadakka -.

Aboe Hoerairah verhaalt dat de profeet van Allah zei: "Iedere ledemaat van de mens heeft het vermogen om liefdadig te zijn, op elke dag dat de zon opkomt; het bevorderen van het herstel van de betrekkingen tussen twee mensen is liefdadigheid; iemand op zijn rijdier helpen, of zijn bagage erop laden, is liefdadigheid; en een goed woord is liefdadigheid en iedere stap die je voor (het gaan verrichten van) het gebed zet is liefdadigheid. Het verwijderen van iets dat ongemak op straat veroorzaakt is liefdadigheid." (Boechari en Muslim, 79)

Praktiserend moslim zijn wordt vaak gezien als bidden, vasten en dergelijke. Vele gaan voorbij aan het feit dat praktiseren ook te maken heeft met sociale verantwoordelijkheid. Om te beginnen in je directe omgeving. Dit wordt mooi beschreven in de volgende ayaa uit de heilige Koran.

Behandel uw ouders, uw naaste verwanten, wezen, behoeftige, uw naaste en verre buren, uw collega's van alledag, reizigers en degenen die uw rechterhanden bezitten, goed.
Soera al-Nisa (4:36).

Ik besef zeer goed dat ik zeer kritisch naar mezelf moet kijken alvorens me te wenden naar een ander. Ik prent mezelf bij deze nogmaals in om te koesteren wat ik heb en vooral niet te treuren om wat ik niet heb. Ik vraag Allah swt - diegene die in staat is om ons het besef te geven van de dwaling waarin we verkeren -, ons te leiden naar datgene wat zonder leugen is; de Islam. Ik vraag Allah swt om onze harten te zuiveren en onze persoonlijkheden te vervolmaken insha Allah.

Najet

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 11615 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Moslima
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld